Fortyfarande efter två år ligger rester från renoveringsarbeten kvar på tomten. Foto: Elisabeth Sandberg

Irritation över ovårdad tomt

Många bybor i Snarringe undrar om inte en tomt med byggavfall måste städas. På tomten finns skrot och rester av en verkstad som revs för två år sedan. Nu planeras det för både ny väg och nya villor på och vid tomten.

Flera har hört av sig till Trelleborgs kommun med klagomål men de tycker inte att de fått något gehör alls. På tomten stod tidigare en verkstad som revs för cirka två år sedan. Mängder av byggrester finns kvar på området, både där själva byggnaden stod och runtomkring.
– Man eldade i flera veckor och det var obehagligt, berättar en bybo som vill vara anonym. Men nu undrar vi varför det som inte försvann då bara ligger kvar här. Där finns isolering och stålrester och det här känns inte miljövänligt alls.

– Man säger att man plockade bort eternittaket för hand. Jag litar inte på det för jag har sett eternitrester på tomten.
På tomten vill markägaren bygga 16 nya villor. En ny väg planeras bredvid och den ska också förbinda Snarringe med Skegrie. Vägen ingår i ett projekt med nya villor, flerbostadshus, skola med mera som ingår i ett detaljplaneförslag som nyligen varit utställt.
Bebyggelsen som planeras på tomten där verkstaden stod har inte kommit lika långt i beslutsprocessen.
– Jag vet att flera i byn tidigare frågat om de kunde få bygga på tomten. Då sa kommunen att det inte gick eftersom det var en industritomt. Nu går det helt plötsligt bra och vi har inte fått någon riktig förklaring till varför.

I området finns även vattensalamandrar.
– Det vet vi för jag får själv in dem i källaren ibland, fortsätter bybon. Jag vet att någon kontaktat länsstyrelsen och gjort en anmälan dit.
Invånarna i Snarringe irriterar sig inte bara på den skräpiga tomten. Nyligen skickade flera bybor in en skrivelse till kommunen och påpekade att den nya vägen kommer att innebära en orimlig trafiksituation i Snarringe by. Vid Snarringevägen planeras för en ny utfart och byborna oroas av den ökade trafiken. Många är positiva till ny bebyggelse men menar att trafiksituationen kommer att bli besvärlig.
Tidningen har förgäves sökt ansvariga tjänstemän och politiker på samhällsbyggnadsförvaltningen för en kommentar.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation