Nu agerar kommunen

Tjänstemän från Trelleborgs kommun kommer att besöka tomten i Snarringe som Skånska Dagbladet skrev om i förra veckan. Två år efter rivningen har kommunen fortfarande inte fått besked om att rivningsarbetena är avslutade.

Markägarna har lämnat in en rivningsplan och fått rivningstillstånd för att riva den byggnad som fanns på tomten. Denna revs för mer än två år sedan. På tomten ligger det fortfarande kvar mycket rivningsavfall. Det rör sig om tegelstenar, rester av isolering, skrotdelar med mera som ligger i olika högar.
Flera av de boende i Snarringe säger att de hört av sig till Trelleborgs kommun. Där fanns på tisdagen ännu ingen registrerad anmälan om den aktuella tomten mittemot idrottsplatsen vid Snarringevägen.

– Men i och med det här samtalet har vi öppnat ett tillsynsärende, bekräftar Greger Ragnarsson, stf avdelningschef på avdelningen bygg, mät och karta. Vi kommer att åka ut och titta på platsen för att bilda oss en uppfattning om hur där ser ut.
Greger Ragnarsson bekräftar att fastighetsägaren lämnat in rivningsanmälan och fått rivningslov.

– Men vi har inte fått besked om att rivningen är avslutad och det borde vi ha fått nu. Den kan inte pågå fortfarande och tomten ska iordningställas.
– Vi åker inte ut och kontrollerar att detta sker i varje ärende. Men efter det här samtalet kommer vi att åka ut till platsen och dokumentera den, fortsätter Greger Ragnarsson.
Flera av de boende i Snarringe undrar varför tomten ser ut som den gör. Uppenbarligen har inte deras synpunkter nått fram till kommunens ansvariga. Markägaren har planer på att bygga 16 nya villor här. Skånska Dagbladet har förgäves sökt en av markägarna för en kommentar.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation