Läkare får kritik för sent besked

Sju månader. Så lång tid tog det innan en patient fick svar på resultatet av en ögonundersökning.

Nu kritiseras både ögonkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Läkarhuset Ellenbogen för att patienten fick vänta så länge.
– Bristerna har lett till onödig oro hos patienten som under tiden oroade sig för partiell blindhet, skriver Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
I anmälan skriver patienten att hen var på besök hos en ögonläkare på Ellenbogen i januari 2012 därför att det var problem med patientens ena gula fläck.

Läkaren ansåg att ögat behövde undersökas med mer förfinad utrustning och skrev därför en remiss till ögonkliniken på Sus, där patienten undersöktes av en sköterska i mars samma år.
Efter att inte ha fått något besked om utgången av undersökningen hörde patienten av sig till Ellenbogen där svaret blev att hen skulle ringa ögonkliniken istället.
Där fick patienten veta att de aldrig skickar ut något svar om patienten inte har träffat en läkare. Då gavs också ett löfte om att resultatet skulle skickas till läkaren på Ellenbogen.

Patientens besvär fanns fortfarande kvar och inget svar hade kommit när hen skrev en anmälan till Ivo i oktober 2012.
Enligt inspektionens undersökning är det först efter påtryckning från läkaren på Ellenbogen som ansvarig läkare på ögonkliniken skickar ett remissvar till honom. Anteckningarna kring undersökningen skickas också elektroniskt till den läkare som har initierat undersökningen på ögonkliniken.

IVO ger dock kritik till båda ögonklinikerna för att det tog sju månader innan patienten fick svaret om resultatet av undersökningen via privatläkaren.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation