Kommunen bötfäller sig själv

Staffanstorps kommun har byggt ett långt bullerplank och mur vid Vikhem utmed väg 11.
Men man glömde söka bygglov och därför måste nu kommunen bötfälla sig själv för svartbygge.

– Kommunen glömde helt enkelt bort att söka bygglov, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Eric Tabich (M).
Hans nämnd får ärendet på bordet vid mötet efter påsk.
– Det är såklart oerhört pinsamt men det är den mänskliga faktorn. Och det lär bara ha hänt en gång tidigare i historien i vår kommun, säger han.
Ingen som har kört på väg 11 förbi Staffanstorp har missat den 360 meter långa bullervallen och planket vid nya bostadsområdet Vikhem. Planket bryts av med tegel- och glasinslag för att lätta upp intrycket.

Planket/bullervallen färdigställdes under 2014 men byggdes alltså utan vare sig bygglov eller startbesked. Vad man vanligen benämner svartbygge.
När misstaget uppdagades har kommunen i efterhand kommit in med en bygglovsansökan.
Denna tillstyrker nu bygglovsenheten i efterhand, men lagen – i det här fallet plan- och bygglagen – gäller alla och därför måste en sanktionsavgift tas ut, det vill säga böter.
– Vi måste självklart följa lagen och bötfälla oss själva, säger Eric Tabich.
– Pinsamt och nu får alla veta om det också, men alla är vi lika inför lagen.

Att böterna blir så höga beror på att de beräknas efter hur lång muren är. Bullerplanket består av 360 löpmeter och då blir det uträknade bötesavgiften 161 312,50 kronor.
Kommunen har två månader på sig att betala efter att beslutet vunnit laga kraft.

– Det här får bli en läxa och när vi diskuterade ärendet i presidiet inför nämndsmötet som hålls efter påsk, sade vi att vi får skicka ut en signal om att detta inte får inträffa igen, säger Eric Tabich.
Vad nämndens ledamöter tycker återstår att se.

Vems budget blir det som får stå för böterna?
– Det vet jag inte säkert men jag tror det blir tekniska eller kommunstyrelsen som betalar och pengarna stannar ju i kommunen, vi flyttar dem mellan konton.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation