Företagare dömd för grovt bokföringsbrott

En företagare i 60-årsåldern från Hörby har dömts till villkorlig dom med 160 timmar samhällstjänst för grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Han har dessutom meddelats näringsförbud i tre år.

Den 60-årige mannen drev 2008, 2009 och 2010 ett företag i Kävlinge kommun, och lät bli att bokföra intäkter på sammanlagt 6,5 miljoner kronor.
Den 14 juni 2012 fattade Skatteverket beslut om revision i mannens bolag, och då upptäcktes det att bokföringen var i oordning.
Företagaren hade redovisat transaktionerna i ett databaserat kalkylblad i stället för i ett bokföringsprogram.
– Detta är inte att jämställa med ett bokföringsprogram då det kan ändras i efterhand utan att det sker någon notering om ändringen, skriver Skatteverket.
Det fanns inte heller någon information om hur han betalat sina fakturor, eller hur kunderna betalat fakturorna till honom.

– Inga affärstransaktioner är bokförda på kassa, bank eller eget kapital.
Det visade sig även att mannen hade struntat i att upprätta årsbokslut för 2008-2010.
Skatteverket har bedömt att mannen har redovisat åtminstone 2,8 miljoner kronor för lite i intäkter i bolaget. Åklagaren hävdar att inte några belopp alls är bokförda på ett korrekt sätt.
60-åringen säger att han blev lurad av en säljare, som sade att det räckte att använda ett kalkylprogram för bokföringen.
– Jag pratade med Skatteverket, men blev informerad om att programmet var fel.
Han säger att en kvinna i Kävlinge hjälpte honom med deklarationerna.

– Jag hade en annan person från början, men eftersom den personen var för dyr så anlitade jag kvinnan istället. Hon fick alla fakturor på en gång och frågade aldrig efter annan bokföring.
60-åringen anade inte oråd, hävdar han, utan trodde att firman gick bra.
– Jag har aldrig varit intresserad av pappren. Jag hade inte tid att bry mig om bokföringen eftersom jag hade så mycket jobb att utföra och jag trodde att jag gjorde rätt.

– Jag hade varken tid, ro eller lust att sköta bokföringen som jag skulle.
Lunds tingsrätt anser att mannens handlande är uppsåtligt.
–Han har under mer än 20 års tid använt sig av kalkylblad och på samma sätt fört in uppgifter i dessa utan att närmare undersöka vilka regler som gäller för företagets bokföring.
Det ligger 60-åringen i fatet att han dömts för bokföringsbrott tidigare, men ändå fortsatt att bokföra på fel sätt.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation