Revisorer kritiserar stora underskott

Höör. Efter att socialnämnden gått med över 40 miljoner kronor i minus på fyra år har revisorerna fått nog. Nu riktar kommunrevisionens ordförande Christer Ekelund (M) kritik mot nämnden för brister i den ekonomiska styrningen.
– Det har varit för mycket snack och för lite hockey, säger han.

Socialnämndens bokslut slutade på minus 11,8 miljoner för 2014. På fyra år har nämnden gått back med drygt 42 miljoner vilket fått kommunrevisorerna att reagera. I Höörs kommuns årsbokslut riktar revisorerna allvarlig kritik mot socialnämnden för brister i den ekonomiska styrningen.
– Varje år pratar man om åtgärder som ska sättas in för att få bukt med underskottet. Men ingenting händer, säger Christer Ekelund.
– Ansvariga politiker säger att det är lagstiftningen som tvingar Höör att bekosta platser för externa placeringar. Men lagen säger bara vad nämnden ska göra men inte hur. Sedan får man anpassa sin organisation.

– Vad gäller en hårt belastad hemtjänst är det inte raketforskning det handlar om utan något som är mer förutsägbart, fortsätter Christer Ekelund.
Revisorerna riktar också kritik mot kommunstyrelsen för att vad man menar ”inte fullföljt sin uppsiktsplikt över socialnämnden.”

Socialnämndens ordförande Anders Magnhagen (S) tycker att kritiken är felaktig.
– Vi har styrning. Vi har finfördelat siffrorna och varje månad skriver vi om förändringar i budgetprognosen, säger han och fortsätter:
– Sanningen är att vi inte har tillräckligt med lokaliteter. Det är lagbundna externa placeringar som kostar. Att vi har underskott innebär ju samtidigt att vi gör mer för medborgarna.
Christer Ekelund köper inte argumenten.
– Det här handlar trots allt om underskott som funnits i fyra år. Socialnämnden i Höör har högre kostnader per verksamhet än med jämförbara kommuner. Brukarna inom exempelvis hemtjänsten tillhör ändå inte Sveriges mest nöjda, säger han.
Till skillnad från i Hörby har revisorerna i Höör beslutat att ge ledamöterna i socialnämnden ansvarsfrihet.
– Men vi följer nogsamt utvecklingen. Görs ingenting får vi ta till starkare medel. Det handlar i så fall om att dela ut en anmärkning eller att inte ge ansvarsfrihet. Förhoppningsvis blir det bättre, säger Christer Ekelund.

Anders Magnhagen säger att han generellt tar revisorernas utlåtanden på allvar.
– Men i det här fallet är inte kritiken berättigad. Om det hade varit fritt fall hade jag hållt med. När vi träffat revisorerna har de tyckt att vi haft rimliga förklaringar. Då hade de också kunnat komma med egna förslag, säger han.
På onsdag kväll ska årsredovisningen upp för beslut i fullmäktige.

 

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation