Beslutet att lägga ner T4-skolan var ogiltigt enligt dom i förvaltningsrätten Arkiv
Trots domen genomförs nu omorganiseringen av T4-skolan i höst. Arkivbild.

Föräldragrupp får rätt

Hässleholm Nedläggningsbeslutet om F-9 på T4-skolan, som togs av barn- och ungdomsnämnden i vintras är ogiltigt. Det slår Förvaltningsrätten fast i en färsk dom.

– Det är glädjande att vi får stöd för vår argumentation, kommenterar Krister Aronsson i Föräldragruppen för T4-skolans fortlevnad, som överklagade beslutets laglighet, eftersom det inte togs av kommunfullmäktige.
Under tiden som Förvaltningsrätten har handlagt ärendet har det fortsatte arbetet med förändringen av skolans organisationen stoppats.
Det smått paradoxala med domstolens utslag att det inte får någon betydelse alls i praktiken. Det är en smäll på fingrarna på kommunens politiker, som har åsidosatt skollagen och med en tydlig uppmaning att inte göra om misstaget.

När Föräldragruppen överklagade nämndens beslut insåg politikerna snabbt att om de skulle ta sig ur knipan så var enda sättet att låta fullmäktige fälla det sista avgörandet i frågan.
I och med det så har Hässleholms kommun uppfyllt skollagens intention, om än i efterhand.
– Hela den här historien är sorglig och visar att kommunens politiker inte har klart för sig hur man hanterar så viktiga beslut som förändringen av T4-skolans organisation innebär, säger Krister Aronsson.
Att nedläggningen av F-9, som enligt kommunen inte är en nedläggning, kom till allmänhetens kännedom var en formulering i ett tjänstemannaprotokoll i fjor. Föräldrar med barn på T4-skolan reagerade och protesterade, vilket fick till följd att ärendet lyftes upp i barn- och ungdomsnämnden för beslut.
Då rasade proteststormen på tidningens debattsida och demonstrationer med föräldrar och elever böljade fram och tillbaka under vintern. Till slut drev protesterna politikerna ändra fram till fullmäktige.

På T4-skolan finns i dag skollokaler som delas av fyra skolenheter: T4-skolan F-9 med 260 elever. T4-skolan Montessori 1-9 med 230 elever. T4 särskola med 32 elever och gymnasiesärskolan Norrängskolan.
De fyra skolenheterna har olika rektorer.
Föräldragruppen hävdar att man lägger ner en skolenhet samtidigt som man förändrar skolområdena i tätorten samt investerar i en ombyggnad av en före detta gymnasieskola till grundskola.
Beslutet påverkar både nuvarande och framtida invånare och måste betraktas som ”av vikt för kommunen” och därför ska behandlas i fullmäktige, enligt Föräldragruppen.
Kommunen hävdar att det överklagade beslutet inte avser en nedläggning av en skola, utan en omorganisering av skolverksamheten. T4-skolan ska finnas kvar och eleverna ska gå på Västerskolan 600 meter längre bort istället. Beslutet strider varken mot skollagen eller diskrimineringslagen, hävdar kommunen.

Förvaltningsrätten menar att beslutet i nämnden strider mot skollagen och river upp det, enligt kommunallagen.
– Tyvärr lyckades vi inte hitta andra lösningar, säger Krister Aronsson.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation