- Det är viktigt att vi stödjer nyföretagande på landsbygden, menar PO Bengtsson (C).

Vägen är haken

hässleholm Linda Petersson söker ett tillfälligt bygglov med hopp om att få ett enklare beslut.

– Nu testar vi detta och fungerar det så kan jag se att hon har alla delar med sig för ett permanent tillstånd på sikt, säger PO Bengtsson (C) i byggnadsnämnden.
Det är Trafikverket som i sista stund beslutat sig för att utforska in- och utfarten till caféet om den är tillräckligt bred.
– Byggnadsnämnden har inget emot att bevilja bygglov för ändrad inriktning av ekonomibyggnaden som caféet finns i, men det kan inte verkställas förrän vägfrågan är beslutad. Vi är angelägna om att caféet kan öppna snarast, förklarar PO Bengtsson.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation