Träffpunkt för äldre läggs ner

hässleholm Träffpunkten på äldreboendet Ehrenborg kan komma att avvecklas.

På Träffpunkten arrangeras olika aktiviteter för äldre under veckodagarna. Mellan 25 och 30 pensionärer brukar besöka träffarna och för fjolåret noterades totalt 1 251 besök.
Men nu kan verksamheten vara på väg att slopas. I så fall blir besökarna hänvisade till allmänna föreningsaktviteter.
Nedläggningen är en av flera föreslagna besparingar inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Åtgärden skulle innebära en besparing på 1,25 tjänster, vilket motsvarar 625 000 kronor.
Verksamheten på Ehrenborg i centrala Hässleholm, har genomgått flera förändringar genom åren.

För drygt ett år sedan klubbades en avveckling av Trygghetspensionatet, där omsorgstagare hade möjlighet till kortare vistelser. Istället används anläggningen för permanent demensboende. I samband med denna förändring missade man att Träffpunkten ingick i Trygghetspensionatets budget.
Aktivering och stimulans av de boende sker även fortsättningsvis, men det ges alltså inget utrymme för externa besökare.
Förslaget ska behandlas vid omsorgsnämndens nästa sammanträde.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation