Fick varning för lån av polisbil

Lund En varning blev påföljden för den polisman som under ledig tid lånade en civil tjänstebil för att åka till en pizzeria med sambon och sedan var borta i mer än en timme.

Polismyndighetens personalansvarsnämnd bedömer att den 45-årige mannen, som hade tjänst som yttre befäl, åsidosatt sina skyldigheter i anställningen och att felet inte kan betraktas som ringa.

Det var söndagen den 31 augusti förra året som mannen lånade bilen från polisgaraget.
Han och sambon hade varit i stan för att handla och besökte därefter polishuset för att titta på gymmet.
De skulle sedan hämta pizzor på en restaurang i närheten och eftersom det regnade beslöt han att ta en tjänstebil.
När de var på pizzerian bestämde de sig för att äta där och var därmed borta med bilen i drygt en timme.

Under utredningen har mannen medgett att han gjorde fel, och även sagt att det var ”jävligt korkat”.
Åklagarmyndigheten har tidigare prövat om han gjort sig skyldig till olovligt brukande, men förundersökningen lades ned.
Orsaken var att den skada som vållats bedömdes vara så ringa att åtal inte skulle bli aktuellt.
Däremot öppnade polismyndigheten ett ärende om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.

Polisregion Syd föreslog i sitt yttrande påföljd i form av löneavdrag, men beslutet blev alltså att tilldela mannen en varning.
Det finns möjlighet för mannen att överklaga beslutet.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation