M ville slippa revisionskritik

MALMÖ Alla politiker i en nämnd har ansvar sin verksamhet. Det underströk revisionen.
Men Moderaterna försökte lämpa över det mesta av skulden för bristerna i tekniska nämnden förra året på majoriteten – och på gatudirektören.

Det fick revisorskollegiets ordförande Sten Dahlvid (S) att gå upp i talarstolen – med udden riktad mot tekniska nämndens andre vice ordförande, moderaten Håkan Fäldt – och slå fast att alla ledamöter i en nämnd har ett ansvar för den verksamhet man är satt att styra.
– Man kan inte skylla på någon annan eller säga att man inte kände till det som Håkan Fäldt gör. Vet man inte så tar man reda på det.

Det handlade om årsredovisningen för 2014, där revisorerna för första gången sedan 2006 riktat en anmärkning mot en nämnd – den här gången politikerna i tekniska nämnden. Men Håkan Fäldt tyckte att det mesta av kritiken måste majoriteten och både nuvarande och tidigare S-ordföranden – Milan Obradovic och Anders Rubin – ta på sig.
– Det är bara att beklaga socialdemokraternas oförmåga att utöva skäligt ledarskap, sa Håkan Fäldt.

Han kritiserade även gatudirektören och den utökade delegationsrätt hon fått av nämndens tidigare ordförande men fick tillsägelse av fullmäktiges ordförande Kent Andersson (S) att det är endast politikerna som kan ställas till svars.
Fäldts partikamrat Torbjörn Tegnhammar kom till undsättning.
– Ansvaret faller tungt på den politiska majoriteten. Allianspartierna har reserverat sig. Kunde man gjort mer? Kanske det. Men är det realistiskt jämfört med hur oppositionen arbetar i andra nämnder, sa Tegnhammar, och tillade att den där elefanten i rummet som man inte fick prata om, den måste majoriteten nog hantera.

I debatten om själva årsredovisningen var tongångarna välkända. Majoriteten pekade på det som är bra i den, oppositionen på bristerna.
Folkpartisten Fredrik Sjögren pekade på att många småbarnsfamiljer flyttar från Malmö.
– Många småbarnsföräldrar är oroliga för situationen i förskolan och skolan.
Torbjörn Tegnhammar och S-kommunalrådet Andreas Schönström förde en debatt i debatten om arbetslöshet där Tegnhammar pratade om majoritetens ”låtsasjobb”.
– Kom inte till mig och prata om låtsasjobb när era fas 3-deltagare tvingades sitta och släktforska! dundrade Schönström.

Ett parti ville inte ge tekniska nämnden ansvarsfrihet. Men Sverigedemokraternas förslag förlorade voteringen och årsredovisning lades till handlingarna – med anmärkning mot politiker i tekniska nämnden.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation