BW 90 förlorade i förvaltningsrätten

SJÖBO Nu står det klart att BW 90 blir av med 95 000 i anläggningsbidrag på grund av att deras ansökan lämnades in för sent. Klubben har överklagat Sjöbo kommuns beslut till förvaltningsrätten men där blir det avslag.

Sjöbo kommun gjorde avdrag på BW 90:s anläggningsbidrag eftersom ansökan lämnades in för sent. Klubben var nio dagar försenade med sin ansökan och därför drog Sjöbo kommun av 25 procent på anläggningsstödet.
Det innebär att klubben blir av med 95 000 kronor. Ett hårt slag för föreningen som länge kämpat med ekonomiska bekymmer.
– Det är tråkigt och det är frågan om vi överlever detta, säger Leif Nilsson, ordförande i BW 90.
Han har ännu inte funderat exakt vad det uteblivna bidrag innebär för klubben. Men han är snabb att svara på hur situationen kunnat uppstå och han tar inget eget ansvar för att ansökan lämnades in för sent. Istället väljer Leif Nilsson att skylla allting på sin kanslist.
– Hon har haft en arbetsbeskrivning och i den har det ingått att vidarebefordra alla mejl som har med ekonomi att göra till ordförande och tränare, säger han.

Men varför har inte du haft koll på när bidraget ska vara inlämnat?
– Det kom på ett mejl som jag aldrig fått. Det är inte så lätt att hålla i ordning på alla saker. Anställda i dag behöver ju inte ta ansvar för någonting.

Är det inte du som är ytterst ansvarig?
– Jo det är det men jag har ju delegerat arbetsuppgifter till henne.

– Tycker du att det är schyst att helt och hållet skylla på din kanslist?
– Absolut, det tycker jag, säger han.
Förvaltningsrätten är tydlig i sin bedömning och konstaterar att det är föreningen som gjort fel. I beslutet står det: ”Det är ostridigt att BW 90 IF:s ansökan om anläggningsstöd för 2014 kommit in efter det att ansökningstiden gått ut. Det har vidare inte framkommit annat än att det överklagade beslutet fattats i enlighet kommunens riktlinjer för föreningsstöd.”

Kommuninformation

TestHöger×