Personbil voltade – trafik fick ledas om

En trafikolycka inträffade på onsdagsmorgonen på E6 i södergående körfält i höjd med Burlöv.

En personbil voltade. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen. Oklart skadeläge.

Olyckan påverkade trafiken som  stängde vägen varför långa köer bildades mellan trafikplatserna Kronetorp och Helenelund.. Trafiken fick ledas söderut mot Stockholmsvägen.

Klockan 08.27 meddelade Trafikverket att det återigen var full framkomlighet förbi olycksplatsen.

Kommuninformation

TestHöger×