Kajsa sniffar i det höga gräset på trottoaren på Jakobsgatan. Foto: Stefan Persson
Vid lekplatsen på Åkershäll är växer gräset högt.
Även i rondellen vid Ica frodas gräset.
På Facebook ifrågasätts skötsel av grönytorna.

Massiv kritik mot dålig grönyteskötsel

Kävlinge Sedan Svensk Markservice tog över skötseln av grönytorna i Kävlinge och Furulund från kommunens egen parkavdelning har klagomålen haglat in. Kommuninvånare vittnar om överfulla papperskorgar, igenvuxna gräsmattor och ogräs som inte tas bort.

– Jag tycker gott att de kan ha bättre ordning på gångbanan. Det var bättre när kommunens egna parkarbetare skötte det, säger en kvinna som rastar sin hund på Jakobsgatan.
Kvinnan, som vill vara anonym, låter sin hund Kajsa sniffa i det nästan halvmeter höga ogräset som växer mellan kantstenen och asfalten på trottoaren.
I Facebookgruppen Kävlingekoll har en medlem lagt ut bilder på oklippta gräsytor och fulla papperskorgar. Inlägget, med frågan ”Ska det verkligen se ut så här?”, har fått över 150 kommentarer, de flesta kritiska.

Johan Ericsson (M), ordförande i tekniska nämnden med ansvar för grönyteskötseln, har läst inläggen på Kävlingekoll, och själv kommenterat några av dem.
– Jag är irriterad över, och det har jag pratat med förvaltningen om, att latrintunnorna inte är tömda. Det är bara att se till att göra.
När det gäller grönyteskötseln har Johan Ericsson större förståelse för att den nye entreprenören hamnat efter.
– Alla kan göra missbedömningar. Så länge viljan finns så har jag inga problem med det.

Kommunen har fått löften om att problemen ska vara åtgärdade på måndag.
– De ska sätta in extra resurser, både övertid och personal från andra distrikt, säger Johan Ericsson.
Claes Östberg, produktionschef på Svensk Markservice, ger en rad förklaringar till varför skötseln av grönytorna i Kävlinge och Furulund blivit eftersatt.
– Det är svårt att ta över en ny entreprenad. Vi har haft problem med att vi inte vetat var allt är, plus att kommunen glömt bort vissa delar som vi fått plocka in. Dessutom har vädret inte varit med oss. Det har varit omväxlande regn och sol och därför har det växt kraftigt, säger Claes Östberg.
– Vi har också haft otur med att gräsklippare gått sönder.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation