Risk för köer på E6

Trafik På grund av mitträckesreparationer stängs ett körfält i vardera riktning mellan Lundåkra och Löddeköpinge.

Det finns risk för köbildning på E6:an mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköpinge i dag mellan klockan nio och tre. Anledning är vägarbete på sträckan som gör att ett körfält i vardera riktning stängs av. Hastigheten sänks med begränsad framkomlighet som följd. Bilister uppmanas om möjligt välja annan väg.

Läs även:
Olycka på E6:an

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation