Växelarbete glesar ut tågtrafiken

Trafik Tågtrafiken reduceras under morgonen mellan Hässleholm- Malmö och delsträckor.

Anledningen är ett akut växelarbete i Mellby. Vissa Pågatåg och öresundståg ställs in, Skånetrafiken hänvisar till andra avgångar. På grund av detta finns risk för platsbrist på tågen som kör fram till klockan 09.00.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation