Holmagårdens dagcentral kommer inte att vara bemannad med personal på lördagar och söndagar från mitten av augusti.

Besparing stänger dagcentral på helgen

SVEDALA Holmagårdens dagcentral tar bort bemanningen på helgerna. Därmed kan Svedala kommun spara pengar och ta bort en tjänst på 80 procent.

För närvarande är tjänsten vakant och därför blir ingen person övertalig som en följd av åtgärden. Holmagårdens dagcentral är i dag öppen alla dagar i veckan. Nu har socialnämnden beslutat att bemanningen på lördagar, söndagar och helgdagar ska tas bort. Hittills har den varit bemannad kl 11-16 på lördagar, söndagar och röda dagar.

Nu tas personalen bort från mitten av augusti vilket motsvarar en besparing på en 80 procentig tjänst. Holmagårdens dagcentral arrangerar många olika aktiviteter varje vecka. Dock har inte lördagar och söndagar varit så välbesökta. 5-10 personer brukar kommit hit på helgerna.
Besökarna kommer inte att bli utan lokal på helgerna. De som vill har möjlighet att nyttja dessa i alla fall.
Ann-Caroline Skoog som är chef för dagcentralerna i Svedala kommun tror inte att förändringen kommer att få några större konsekvenser.
– Att vi tar bort personalen innebär inte att vi stänger dörrarna. De som vill kan komma hit i alla fall och få tillgång till våra lokaler.
– Det går bra att träffas och fika tillsammans för dem som önskar, berättar Ann-Caroline Skoog.
Lappar har satts upp om förändringen och personalen har också informerat.
– Vi vill att folk ska veta om det i god tid. Hittills har vi inte fått några reaktioner alls. Fördelen med Holmagården är att här finns en restaurang som är öppen, fortsätter Ann-Caroline Skoog.

– Systemet med att få tillgång till dagcentralerna när personalen inte är i tjänst tillämpar vi både på Stella och i Bara och det fungerar utmärkt.
Svedala galleri som finns på Holmagården berörs inte heller av förändringen.
I övrigt kommer alla dagcentraler att vara bemannade på vardagar precis som tidigare.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation