Här kan höghastighetstågen stanna

Skåne Skånes kommuner och Region Skåne är överens om att höghastighetstågen till och från Stockholm ska stanna i Hässleholm, Lund och Malmö.

Överenskommelsen ska presenteras vid en presskonferens under söndagen skriver News Øresund som i sin tur hänvisar till  Sydsvenskan.

– Det är något historiskt. Vi har ofta varit splittrade i Skåne, andra regioner i Sverige har varit mer eniga, säger Anders Almgren (S), komunnstyrelsens ordförande i Lund till tidningen

De skånska kommunerna uppges även vara överens om att den kommande höghastighetsjärnvägen mot Stockholm ska börja byggas söderifrån och att det blir fyra spår norrut från Lund.

Uppgörelsen innebär också att höghastighetsjärnvägen inte passerar Helsingborg. Istället upprustas järnvägen från Helsingborg till den blivande höghastighetsstationen i Hässleholm och vidare till Kristianstad.

Kommunerna anser också att de vill att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör byggs före en metro mellan Malmö och Köpenhamn. Dock finns ett tillägg i den överenskommelsen om att ”metron kan byggas oberoende av om en HH-förbindelse har beslutats”.

Diskussionen om banans eventuella byggande går nu vidare med att kommunerna träffar de så kallade Sverigeförhandlarna (tillsattes av alliansregeringen och drivs  vidare av den sittande regeringen S-MP) som har regeringens uppdrag att skapa ett rikstäckande avtal om att bygga höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och Malmö. I förhandlingen ingår även att kommunerna ska förbinda sig att bygga nya bostäder för att komma tillrätta med bostadsbristen.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation