Raderade mejl ska återskapas

Domen gäller mejl mellan Norra Skånes ledning och två kommunalråd. Den tidigare reportern, Berit Önell, begärde ut mejlen men nekades att få se dem eftersom de raderats. Nu fastslår Högsta förvaltningsdomstolen att säkerhetskopiorna av mejlen inte är allmänna handlingar som måste lämnas ut till Önell – men att kommunen ska återskapa mejlen om de raderats oriktigt.

– Jag kommer att begära ut handlingarna men förutsätter att det blir ytterligare krångel och att JK får ta över. Principiellt är det en viktig dom som är solklar och visar att handlingar inte får raderas för att komma undan offentligheten, säger Berit Önell.

Kommunjurist Magnus Gjerstad är dock av en annan åsikt. Då Norra Skåne försöker begära ut mejlen med hänvisning till domen säger han:

– Dels rör det sig inte om offentliga handlingar utan om privata mejl, dels kan vi inte återskapa dem, vi har försökt med alla utom ett. Jag tolkar domen som att vi inte behöver lämna ut.

Berit Önells juridiska ombud, Viktor Robertson, kallar Magnus Gjerstads inställning märklig.

– En ren efterhandskonstruktion. Om mejlen inte går att läsa, hur kan han då hävda att det inte rör sig om allmänna handlingar? Dessutom borde han ha åberopat detta och teknikproblemen tidigare. Vi kommer att kräva att kommunen agerar, annars går vi vidare och åberopar tjänstefel, säger Viktor Robertson.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation