Tre broar bli två söder om Kävlinge

Kävlinge I sommar pågår flera stora järnvägsprojekt som berör resande, cyklister och gångtrafikanter i Kävlinge. Spår och broar ska anpassas för den tyngre godstrafik som blir följden av Hallandsåstunnelns öppnande i december.

Den 13 december är den stora tidtabellsbytardagen i Europa.
I samband med detta släpper Trafikverket på trafiken på det nya godsstråket längs västra Skåne.

Hallandsåstunneln tas i drift, men också mycket mer.
Nya pågatågstationer tillkommer i Vellinge och Trelleborgs kommuner genom Trelleborgsbanan.
– Den ingår i godsstråket från Ängelholm och som går via Åstorp, Teckomatorp, Kävlinge och Arlöv, berättar Trafikverkets projektledare Maciej Zakrzewski.
Under några veckor i sommar är spåren mellan Teckomatorp och Kävlinge avstängda för trafik.
– När trafiken genom Hallandsås släpps på kommer det att gå mycket tyngre och längre godståg, förklarar Maciej Zakrzewski.
Totalt är det fem mil järnväg från utkanten av Kävlinge och norrut som förstärks, där delen mellan Teckomatorp och Kävlinge får nytt spår och slipers för att klara den tunga trafiken.
Men även strax söder om Kävlinge sker en insats. Vid Kävlingeån möts Lommabanan och Västkustbanan. Eller, rättare sagt, de två banorna går precis parallellt intill varandra över ån.

För att godstågen som kommer norrifrån ska kunna fortsätta in på Lommabanan krävs även förstärkningar av brokonstruktionen.
Tills för några dagar sedan fanns det två intilliggande broar, varav en har varit och kommer inom kort att rivas. Den andra som fram tills nyligen trafikerats har rivits och kommer att ersättas med en ny och starkare sådan.
Vissa tider under arbetet kommer gång- och cykelvägen under bron att vara avstängd. Avstängningarna drabbar även passerande kanotister, som får gå med kanoten omkring 50 meter.
Under några få dagar kommer omvägen att vara ännu längre, uppemot en kilometer. Det var det till exempel under två dagar tidigare i veckan.

När den nya brokonstruktionen ska lyftas på plats i mitten på juli kommer det också att vara avstängt.
– Vi gör det av säkerhetsskäl, säger Maciej Zakrzewski. Vi har kontakt med den lokala kanotklubben och har informerat dem om avstängningarna.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation