I Kävlinge finns redan p-platser för arbetspendlare. Nu planerar kommunen även för pendlarparkering i Furulund, som ska få pågatågstrafik om fem år. Foto: Lena Breitner

30 miljoner inte nog för station

Furulund Om fem år är det tänkt att persontågen åter ska stanna i Furulund. Ofta nämns 30 miljoner som kommunens kostnad för att få en station, men det är långt ifrån den totala kostnaden för investeringen.

Enligt Skånetrafikens planering ska en linje gå på Söderåsbanan och Lommabanan runt Kontinentalbanan. Trafiken ska alltså börja i Åstorp och gå via Kävlinge och Lomma till Malmö Central, Triangeln och Hyllie för att därefter runda Malmö via Kontinentalbanan innan tåget via Malmö C omvänt går tillbaka mot Åstorp. Driftsätting är planerad till december 2020.

Den 13 december blir en stor dag för den spårburna trafiken i Skåne.
Då öppnar bland annat Hallandsåstunneln för trafik, vilket innebär att det nya godsstråket genom Skåne kommer att trafikera Kävlinge- och Lommabanan med tyngre trafik.

Persontrafiken får dock vänta några år på att byggas ut.
I december 2020 är det tänkt att Furulund och Lomma ska få pågatågstrafik. För Kävlinge kommun är det efterlängtat.
– 1983 slutade persontrafiken att gå i Furulund, men nästan med en gång började kommunen att planera för den igen, säger kommunens strategiske planeringschef Fredric Palm.

I början på 90-talet började kommunen driva frågan mer aktivt, men Lomma var inte lika engagerad.
Under många år har persontrafiken på Lommabanan funnits med i de statliga planerna, men placerad långt ner på listan.
Men förra året fick berörda kommuner och Region Skåne till ett avtal med Trafikverket.
Orsaken var, enligt Fredric Palm, ett intensivt lobbyarbete från Kävlinges och Lommas del parat med en negativ utveckling på E6:an, där köerna morgon och kväll blivit allt mer kännbara.
En lösning för att lätta på trycket handlar om att bygga ut persontrafiken. Kävlinge kommuns uppfattning är att många kommer att välja pendlarparkeringar i Furulund istället för att trängas i bilköer in till Malmö.

Avtalet med Trafikverket handlar om att Kävlinge skjuter till pengar för att finansiera den nya stationen i Furulund.
Det handlar om uppskattningsvis 30 miljoner kronor för plattformar, utrustning som trafikinformation och väderskydd samt en gång- och cykelanslutning.
Men i de 30 miljonerna ingår inte allt annat som måste lösas som en konsekvens av den nya stationen. Cykel- och pendlarparkeringar liksom planskilda korsningar ligger inte i de 30 miljonerna.
– Det kan även handla om att vi behöver lösa in mark, säger Fredric Palm.
Hur mycket detta kommer att kosta vet man inte i dag, eftersom man är mitt uppe i projekteringen av trafiklösningarna.
Man vet däremot att det ska byggas mer än en planskild korsning, men det är till exempel inte klart om gång- och cykeltrafikanter vid Bryggaregatans förlängning ska ta sig över eller under järnvägen.
Skånskan har hört en siffra om 15 miljoner kronor som en tidig kalkyl.

Fredric Palm säger att siffran inte är omöjlig, men att det är för tidigt att uttala sig om kostnaderna eftersom man befinner sig i ett tidigt skede där projektering pågår.
När stationen i Furulund tas i drift kommer man att få timmestrafik på banan. Redan nu arbetar Kävlinge kommun för en andra etapp på Lommabanan för fler mötesspår och tre nya stationer i Flädie, Alnarp och Burlöv.
– Vinsten blir att vi kan få halvtimmestrafik.

Enligt Skånetrafikens planering ska en linje gå på Söderåsbanan och Lommabanan runt Kontinentalbanan. Trafiken ska alltså börja i Åstorp och gå via Kävlinge och Lomma till Malmö Central, Triangeln och Hyllie för att därefter runda Malmö via Kontinentalbanan innan tåget via Malmö C omvänt går tillbaka mot Åstorp. Driftsätting är planerad till december 2020.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation