Fick rätt om felaktig parkeringsbot

STAFFANSTORP Tom Gajdos från Dalby fick parkeringsböter vid Bråhögshallen i Staffanstorp i vintras men efter en envis kamp lyckades han få rätt mot parkeringsbolaget som avskrev boten.

– Det handlade inte om pengarna utan om deras attityd, säger Tom Gajdos som tror att fler än han kan ha bötfällts felaktigt.
– Jag skjutsar ibland min son till hallen och det har, till vänster om ingången, intill de platser som är avsedda för vaktmästare, alltid funnits några som besökare kunnat utnyttja.

Men detta har ändrats. Folksam har vid köp av Torget 6 tagit över p-platserna som erbjuds boende.
– Det är skyltat att tillstånd nu krävs för att stå på de här fyra platserna. Det missade jag. Av gammal vana ställde jag mig där. När jag kom tillbaka satt det en böteslapp på bilen, tiden var utställd på nästan exakt den tid jag gick ner i hallen så p-vakten måste ha sett mig.

– Det retade mig. Jag tycker man i första hand bör försöka upplysa att man ställt sig fel innan man bötfäller men här har de skyndat sig sätta dit en lapp.
– Visst, jag missade de nya skyltarna, men deras beteende fick mig att gå vidare, säger Tom Gajdos.

När han hörde att fler drabbats på liknande sätt började han undersöka vad som gällde.
Det visade sig att det stod fel adress på böteslappen – Torget 6 när det skulle varit Skolgatan 5.

Dessutom var fastigheten inte registrerad än hos lantmäteriet och då är servitutet inte giltigt och då kan markägarens avtal med parkeringsbolaget inte heller gälla och de kan inte lappa, menar Tom Gajdos.

– Slutligen var det den felaktiga adressen på böteslappen som avgjorde. Jag fick besked att ”vi skriver av boten. Du stod fel men adressen var felskriven”.
– Fler än jag kan ha drabbats av detta, därför vill jag berätta. SkD har inte lyckats nå parkerignsbolaget för en kommentar.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation