I Trädgårdslunden i Hjärup springer barnen kors och tvärs över villagatorna och Anna Sevelo och Håkan Düring är två av flera föräldrar som är oroliga för ökad trafik och genomfart i området.

”Barnens trygghet ska gå före bilarna”

HJÄRUP Barnfamiljer flyttar till Trädgårdslunden i Hjärup för en lugn och trygg miljö.
Därför protesterar många nu mot kommunens plan att släppa in bilar för genomfart när etapp tre ska byggas.

– Barn och deras säkerhet bör vara högsta prioritet i planeringar av nya områden men tyvärr saknas detta perspektiv helt i samrådshandlingen, säger Anna Sevelo och Håkan Düring som båda bor med sina familjer i Trädgårdslunden.

De liksom flera andra Hjärupsbor har reagerat mot kommunens planer för Hjärup NO etapp 3.
Den innebär utbyggnad av småhus men också av några högre hus med föreslagen mindre verksamhet i bottenplan.
Dessutom föreslås nya Parkallén kopplas ihop med Ämnesvägen, något de boende inte vill.
– Vi vill behålla Heimdalls väg som nu och inte koppla ihop Hjärup etapp 1 med Hjärup etapp 3.

– Vi vill helst ha återvändsgator här men i stället skapas ett så kallat genomsilningssystem, säger Anna Sevelo och Håkan Düring.
– Trafiken kommer att sila igenom ett område som är sprängfyllt med barn.
De har båda små barn som de vill ska kunna röra sig tryggt i området.

Gatorna i Trädgårdslunden fungerar som lekplats, här kör barn sina sparkcyklar och springer mellan husen för att leka med varandra.
– Men jag är ständigt orolig redan i dag eftersom här är genomfart. Visserligen max 30 mend et är fort på en sådan här gata och för ett barn. Det hade varit mycket bättre om man även här, liksom i övriga Hjärup, fortsatt med återvändsgator just för att skapa en trygg barnmiljö.
Boende i Trädgårdslunden vills e en grundlig trafikutredning.
– Vi som bor här vill inte ha genomfarter till det nya området. Redan i dag är trafiksäkerheten ett problem, vilket vi också tagit upp med kommunen, säger Anna Sevelo.
– Tekniska nämndens ordförande har sagt sig förstå problemet och har varit här på besök. Vi hoppas på gehör.
– Här skapar man ett område i Hjärup som ska vara tryggt och bra med skolor och förskolor nära, en stor park som ska byggas och barnfamiljerna flyttar hit.

– Men nu planeras genomfartsvägar och höghus som också kommer att generera ökad trafik just där barnen kommer att röra sig mest, bland annat till och från idrottsplatser och den nya parken.
– Men det finns tid att ändra och vi hoppas politikerna lyssnar.
Anna Sevelo och Håkan Düring understryker att de absolut inte är negativa till utbyggnad av Hjärup. Tvärtom.
– Det är bra och kommer att locka hit ökad service som vi alla vill ha. Men varför bygga in fel i fråga om trafiken? Det är inga jättekrav vi har, bara att man tänker efter före och anpassar planen, säger Håkan Düring.
– Det går att göra och ingen skulle bli gladare än vi som bor här.

I första hand är det alltså trafiksäkerheten som oroar de boende i Trädgårdslunden. Men flera är också kritiska till höghusen och oroliga att de ska skugga redan befintliga bostäder.
– Varför bygga höghus med företagsverksamhet som drar trafik och genomfart mitt bland skolor, förskolor och parkområde? Höghus kan byggas i Västerstad, Skanskas mark nära järnvägen i stället, där blir det mer naturligt. Här har vi det flacka kulturlandskapet att bevara, säger Anna Sevelo.
Även dagvattenhanteringen med dammar i nya parken får kritik av Hjärupsborna.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation