Vill se barnperspektiv i alla beslut

STAFFANSTORP Barnperspektivet bör som rutin belysas i samtliga beslutsunderlag och beredningar.

Det anser Vänsterpartiet som tar upp frågan i en motion till kommunfullmäktige. Motionen är skriven av Raili Pikkusaari, fullmäktigeledamot för (V).

Hon vill att politikerna i varje ärende ställer sig frågan ”på vilket sätt kommer ett beslut i denna fråga att påverka barnen i Staffanstorps kommun”.
– Staffanstorp kallar sig för framtidens kommun och i årsredovisningen trycktes det på de unga och vilka satsningar man gör för dem. Nu efterlyser vi detta barn- och ungdomsfokus i beredningar och beslutsunderlag till alla beslut, skriver Raili Pikkusaari.

Bifalles inte motionen yrkar hon på att få en redogörelse för hur barnperspektivet då garanteras.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation