Hjärupsbor gör nytt försök stoppa plan

HJÄRUP Byggplanerna för gamla idrottsplatsen och pulkabacken i centrala Hjärup har överklagats igen.

När tiden gick ut den 9 juli hade 29 hushåll skickat in sina överklaganden till Staffanstorps kommun.
De som protesterar vill behålla grönområdena, gamla IP och pulkabacken där kommunen vill ge klartecken för bostäder.

I de många överklaganden som kommit in trycker Hjärupsborna främst på att Åttevägenområdet tillhör barnen. Grönskan och lugnet är viktigt för dem, menar många.
De som klagar luftar också besvikelse över att de tycker att kommunen inte lyssnat på alla de inkomna skrivelserna om Åttevägen.
– Ingen av sakägarna, skolorna, Byalaget eller övriga Hjärupsbor har fått något eller några av sina önskemål tillgodosedda.
Även icke sakägare har överklagat.
– Att påstå att vi tillsammans med största delen av Hjärups befolkning inte påverkas av detta bygge är att blåneka en uppenbar sanning, skriver en som överklagat planen och tillägger:

Flera som överklagat menar att man ger sig på kärnan i Hjärup, det område som alla barn som går i skola i Hjärup utnyttjar dagligen. Att nya bostäder innebär trafikökning oroar också boende på bland annat Klockaregårdsvägen.
Kommunen har försvarat planen med att centrala bostäder behövs, både för unga och äldre, och med att en ny, stor park har börjat anläggas i Hjärup. Men de argumenten har inte bitit på Hjärupsborna.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation