Tack vare Staffanstorps unika beträdor går det att komma ut i jordbrukslandskapet och uppleva naturen där.
Kanske möter du en hare på vägen eller ser rovfåglar kretsa över dungarna!
Vid Kolböra mosse finns informationstavla och karta över hur beträdorna går fram i landskapet.
De flesta beträdorna går vid Djurslöv och Tottarp, ibland följer de även vägen en bit.

Välj en gräsväg

STAFFANSTORP Omkring 80 procent av Staffanstorps yta är jordbruksmark.
Men med sina unika beträdor har Staffanstorps kommun hittat ett sätt att erbjuda naturupplevelser.

Att komma ut i jordbrukslandskapet är inte så lätt.
– Beträdorna är ett finurligt system som skapats i kommunen för att vi ska komma ut i naturen, trots att allemansrätten inte gäller på den odlade åkermarken, säger fritidschef Mats Schöld i sin presentation av beträdorna.

Ordet beträda är en ordlek där substantivet ”träda” och verbet ”beträda” parats.
Man kan ta cykeln ut till beträdorna, ta med en ryggsäck och kaffetermos och sedan vandra i naturen och njuta av lugnet.
Via beträdorna kommer du ut till skogsdungar och dammar mitt ute i åkermarken. Du kommer nära det djurliv som finns här och kan möta en hare och se rovfåglar cirkla över dungar med höga träd.
Beträdorna är fyra meter breda gräsbesådda klippta strängar i åkerkanterna, där man kan vandra eller rida. Ryttare bör dock tänka på att inte rida när det är för mjukt i markerna, då skadas beträdorna och blir svåra att reparera.
Merparten av beträdorna finns mellan Tottarp och Djurslöv.
Det var markägaren och lokalpolitikern Anders Björkman som i slutet av 80-talet kom på idén att anlägga dem. I dag finns 1,2 mil beträdor men kommunen vill gärna utöka detta.
Markägare som är beredda att upplåta mark i sina åkerkanter ersätts av kommunen. En vision är att kunna knyta ihop beträdorna med tätorterna och att snörika vintrar åka längdskidor på grässträngarna.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation