Arbetsskador är vanliga för postanställda. Arbetsmiljöverket förelägger om vite om inte arbetsmiljön förbättras. Foto: Emma Eleonorasdotter

Dålig arbetsmiljö ignoreras

Höör Posten i Höör är ett av åtta postkontor som får kritik för skadlig arbetsmiljö. Nu riskerar de vite på 480 000 om inget görs åt den dåliga arbetsmiljön.Uppemot 80 procent av de anställda har smärtor i axlar, nacke och andra delar av kroppen och omkring hälften är stressade på jobbet.

Arbetsmljöverket har förelagt om vite på 480 ooo kronor om inget görs åt de dåliga arbetsvillkoren.

De anställda har stora problem med smärtor och stress, men Posten menar att det arbete man hittills gjort ändå är tillräckligt.
Bland annat genomför man årliga enkäter och har gjort vissa åtgärder för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.
Arbetsmiljöverket menar istället att insatserna uppenbarligen inte varit effektiva då medarbetarna inte har färre besvär. Man menar också att de medicinska undersökningarna måste bli fler och grundligare.
De problem som det i första hand handlar om är belastningsskador som kommer av upprepade rörelser och vridningar, ensidigt arbete och den stressiga arbetsmiljön.

I enkäterna har ingen information som rör ålder, kön och anställningstid tagits med, vilket arbetsmiljöverket menar behövs för att kunna analysera dem på ett relevant sätt.
Mot bakgrund av de höga ohälsotalen har myndigheten gjort bedömningen att alla postanställda som jobbar med posthantering behöver genomgå en medicinsk kontroll.
Syftet är att upptäcka besvären tidigt, eftersom belastningsskador brukar bli långdragna när de väl blivit ett problem.
För att göra bedömningarna behöver Posten ta hjälp av sakkunnig expertis, skriver arbetsmiljöverket.
Posten har nu fram till den 11 januari 2016 på sig att åtgärda bristerna.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation