Lastutrymmet på Curt Gelins skåpbil är något helt annat än att färdas med strömmarna i Atlanten.
Ålarna som sätts ut är cirka 70 millimeter långa och väger runt 0,3 gram. Om tio år kan de bli 1,25 meter och väga 1,5 kilo.
De små glasålarna var så sugna på att komma ut i vattnet att de slingrade sig ur sin frigolitlåda.
Leif Nilsson som är yrkesfiskare är en av få personer som har tillstånd att fiska ål. Om några år kan han fiska upp de ålar som Curt Gelin satte ut i Vombsjön.

Tusentals små ålar fick nytt hem

VOMB Med hjälp av havsströmmar har 30 000 glasålar färdats hela vägen från Sargassohavet till Europa. Nu har de hamnat i Vombsjön, sista biten fick de dock åka bil.

Ålen är ett unikt djur på det viset att det föds på en plats och färdas sedan oerhört långt för att leva sitt liv som vuxen. Ålynglen kläcks djupt under ytan i Sargassohavet, 700 mil från Sverige, och sedan gör de små ynglen en resa på mellan två och tre år och anländer till Europa med hjälp av havsströmmar. Det är tillskottet med små ålar från Sargassohavet som minskat kraftigt de senaste åren och därför rödlistades ålen. Enligt Naturskyddsföreningen minskade antalet glasålar med 99 procent på 60 år. I Sverige upprättas rödlistor av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket. De revideras normalt med fem års intervall.

Ål är en inte helt okontroversiell fisk i Sverige.
Ålen är rödlistad av Artdatabanken vilket betyder att det är en hotad art. Men ändå är det tillåtet att fiska ål i dag.
De som fiskar ål, och många av dem som gillar att äta den, menar att ålen inte alls är så illa ute som exempelvis Naturskyddsföreningen påstår. En av dem är Curt Gelin som jobbar med att sätta ut ålar och att föda upp dem i en ålodling.
– Vi sätter ut dem på platser där de inte riskerar att råka ut för några kraftverk, till exempel i sjöar och längs västkusten. Det är nämligen kraftverk som har ihjäl nästan all den ål som försöker att vandra iväg, fisket står för en väldigt liten del, säger han.
Naturskyddsföreningen delar åsikten att det är kraftverk som ställer till stora problem för ålarna men att de även vill stoppa fisket.
Föreningen menar att om vi fiskar ål i Sverige riskerar vi att fiska upp ålar som räddats från andra Östersjöländer.
De ålar som sätts ut i Vombsjön kommer från England. I totalt beckmörker samlas de in i floden Severn som ligger vid den engelska sydkusten.
– De gillar att röra på sig när det är helt mörkt ute. Så då får man stå med en stor håv och låta den ligga i vattnet två tre minuter. Sedan simmar de in i håven, säger Curt.

De 30 000 glasålar som fick Vombsjön som nytt hem är dock bara en bråkdel av alla de ålar som gjort den långa färden från Sargassohavet.
– Vi har tagit hit ungefär två miljoner ålar i år, säger han.
Det kommer dröja länge innan yrkesfiskaren Leif Nilsson kan fånga de ålar de satte ut på onsdagen. Först om cirka 10 år är de stora nog att fångas.
– Jag kommer nog att fiska ungefär tio procent av dem, säger han.

3 000 ålar?
– Det är inte omöjligt, säger han.
– Vi har ju en viss naturlig uppvandring men det här betyder jättemycket. Dels för fisket men också för den biologiska mångfalden, säger Leif.
I de frigolitlådor som Curt Gelin hade med sig i bilen rörde det på sig från slingrande glasålar som bara väntade på att få simma ut i Vombsjön.
Leif Nilsson fick bland annat hjälp av sina barnbarn med att få ålarna i vattnet.
Förutom att de små ålarna hamnade i vattnet plumsade även Alexander Nilsson i sjön.
– Jag blev jätteförvånad, säger han och skrattar.

Ålen är ett unikt djur på det viset att det föds på en plats och färdas sedan oerhört långt för att leva sitt liv som vuxen. Ålynglen kläcks djupt under ytan i Sargassohavet, 700 mil från Sverige, och sedan gör de små ynglen en resa på mellan två och tre år och anländer till Europa med hjälp av havsströmmar. Det är tillskottet med små ålar från Sargassohavet som minskat kraftigt de senaste åren och därför rödlistades ålen. Enligt Naturskyddsföreningen minskade antalet glasålar med 99 procent på 60 år. I Sverige upprättas rödlistor av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket. De revideras normalt med fem års intervall.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation