Det ryker ännu från högarna påMetalltekniks anläggning. Miljöförvaltningen är starkt kritisk till hur företaget agerat när de tagit emot för stora mängder avfall. Foto: Lasse Angantyr

Värsta som hänt på 25 år

SJÖBO Annika Jepsson har jobbat i Sjöbo kommun i 25 år och hon säger att hon aldrig varit med om en så allvarlig situation som den som uppstått vid Metalltekniks anläggning. Förvaltningen är dessutom starkt kritisk till hur företaget satt sig i situationen.

Sommarens stora avfallsbrand i Sjöbo är en minst sagt extraordinär händelse.
– Jag har jobbat här i 25 år och det här är det värsta som har hänt i Sjöbo. Vi har ju lite gamla deponier som ligger här och var. Men som händelse med brand och rök och utsläpp har jag aldrig varit med om något liknande, säger Annika Jeppsson och får medhåll från sin chef Anders Lindén.
– Det är allvarligt med tanke på de föroreningar som redan hunnit rinna ner i marken och riskerar att förorena grundvattnet, säger han.

Under veckorna som gått har miljöförvaltningen fått in många frågor och även en hel del kritik från allmänheten.
– Det är många som hört av sig och frågat varför vi exempelvis inte dumpat jord på branden för att släcka den. Men då kan det ligga och pyra i flera veckor efteråt. Hur man tekniskt ska släcka elden får vi lyssna på våra experter vilket är räddningstjänsten, säger Annika Jeppsson.
Vad hon och hennes chef Anders Lindén däremot ska fundera på är hur de jobbat med informationsarbetet under branden.
– Hur vi informerat ska vi utvärdera, vi har försökt att vara noga med att ha samma information i alla kanaler, säger hon.
Förvaltningen är starkt kritisk till hur Metallteknik agerat under våren.
– Vi anser att de har brustit kraftigt i sin egenkontroll. Anledningen till att den här avfallshögen har växt är att de inte haft någonstans att lämna det vidare, säger miljöchef Anders Lindén.
Han berättar att det gjordes en kontroll i december 2014 där det fanns synpunkter från förvaltningen. Dessa skulle åtgärdas men de har inte lyckats att följa upp inspektionen.
– En uppföljande inspektion var planerad men den har inte hunnits med. Det inspektören brustit i är att den inte förde in informationen från inspektionen digitalt i vårt system utan de har varit en tjänsteanteckning på papper, säger Anders Lindén.
Han anser inte att det funnits någon anledning till att göra extra kontroller på Metalltekniks anläggning. Istället ska företaget meddela kommunen om de ändrar sin verksamhet. Förvaltningen menar att det är på den punkten som det har brustit.
– Gör de en förändring så ska de meddela oss det. I samband med branden upptäckte vi att det brunnit på anläggningen tidigare, det skulle de ha berättat. Även att verksamheten övergått till en form av mellanlagring borde ha meddelats, säger Annika Jeppsson.
– Hade vi haft kännedom om att avfallsberget växt, ja då hade vi givetvis åkt dit tidigare, säger Anders Lindén.
När ansvarig miljöinspektör är tillbaka efter semestern kommer de att göra en omprövning av de tillstånd som företaget har.
– Men oavsett så ska de inte ta emot så stora mängder av farligt avfall, de ska säga nej, säger han.
Ännu ryker det om avfallshögarna inne på anläggningen och så snart de går att röra i högarna vill miljöförvaltningen att avfallet ska läggas i containrar.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation