150625: Omriktarstationen i Lyby.
150625: Omriktarstationen i Lyby.
150625: Omriktarstationen i Lyby.
150625: Omriktarstationen i Lyby.
150625: Omriktarstationen i Lyby.
Tekniker, ingenjörer och specialister från många olika länder arbetar med projektet.
Hela anläggningen klassas som nationellt skyddsobjekt, och det råder totalt fotoförbud innanför grindarna.
150625: Omriktarstationen i Lyby.
150625: Omriktarstationen i Lyby.
Omriktarstationen syns vida omkring i det öppna landskapet runt Lyby och Norrto väster om Hörby.

Miljardbygget snart redo tas i bruk

LYBY Den gigantiska omriktarstationen utanför Lyby är snart redo att tas i bruk. Provkörningar pågår och efter sommaren sker de första elleveranserna. Anläggningen har kostat över en miljard kronor och blir en viktig kugge i Svenska Kraftnäts storsatsning på att trygga strömförsörjningen i södra Sverige och bygga bort de flaskhalsar som finns.

Det pratas inte bara svenska på kafferasterna i byggbodarna utanför Lyby, utan även franska, tyska och engelska.
Ingenjörer, tekniker och andra specialister från ett stort antal länder arbetar sida vid sida för att få stationen klar i tid. Som mest har 270 personer varit engagerade i projektet.
– Det här är en internationell arbetsplats. Det är en salig språkblandning vid fikaborden, berättar projektledaren Johnny Persson på SN Elteknik AB.

Byggnaderna syns på långt håll när vi närmar oss stationen. Rostfärgade stålkolosser med sluttande tak, vissa av dem lika höga som åttavåningshus, kringgärdade av ett virrvarr av kraftledningar och kraftledningsstolpar.
Detta ska bli det nya navet för strömförsörjningen i södra Sverige. Omriktarstationen är en av de största i sitt slag i landet och är byggd med världsunik teknik och har till funktion att omvandla växelström till likström och vice versa. Detta sker inne i de enorma ventilhallarna.
– Det här kommer att bli som en motorväg för elförsörjningen när allt är klart, fortsätter Johnny Persson.
På nära håll påminner bygget nästan om en rymdstation. En hård och karg framtidsmiljö som för tankarna till en science fiction-rulle snarare än det svenska elnätet.

Från allmänheten hörs knappt några invändningar längre. Den inledande proteststormen har lagt sig, berättar Sverker Ekehage på Svenska Kraftnät, projektledare för Sydvästlänken.
– Till att börja med var det en del kringboende som uttryckte sina åsikter. Men nu, under genomförandetiden, har det varit ganska lugnt. Vi får i stället rätt mycket positiv respons på hur området har gestaltats, säger Sverker Ekehage.
Svenska Kraftnät har lagt över en miljard kronor på omriktarstationen i Lyby, eller Hurvastationen som kraftjätten föredrar att kalla den.
Anläggningen ingår i satsningen på Sydvästlänken och bredvid omriktarstationen har ett nytt ställverk uppförts.

– Bakgrunden var att det skedde ett stort strömavbrott 2003 i södra Sverige, då Oskarshamn gick samtidigt som det var en störning i ett ställverk utanför Ringhals. Svenska Kraftnät fick då i uppdrag att se till att det inte kan inträffa igen, och vi identifierade att nätkapaciteten genom södra Sverige behövde förstärkas.
För att säkra kapaciteten i elnätet har Svenska Kraftnät de senaste åren byggt 43 mil nya kraftledning rätt igenom Sverige, från Hallsberg i Närke i norr till Hurvastationen i söder.
– All markkabel och all luftledning är på plats. Det som återstår är att få klart omriktarstationerna. Det finns en station i Barkeryd och en i Hurva (Lyby), i vardera änden av kabeln, och stationerna likriktar eller växelriktar strömmen beroende på behovet, säger Sverker Ekehage.

Hela projektet kommer att gå loss på smått ofattbara 7,3 miljarder kronor.
– Det är ett av de största projekten som Svenska Kraftnät har jobbat med, och ett av de större pågående infrastrukturprojekten i landet, berättar Sverker Ekehage.
Intresset från allmänheten är stort, och det är åtskilliga som stannar till för att titta på det spektakulära bygget.

Men längre än till grindarna kommer de inte. Omriktarstationen är klassad som skyddsobjekt av hänsyn till rikets säkerhet. Säkerheten är rigorös.
Hela området är kameraövervakat och ingen obehörig släpps in. Totalt fotoförbud råder innanför stängslet.
– Det är väldigt spektakulära byggnader, så man förstår att allmänheten är intresserad av vad som pågår.
– Alla svenska kraftanläggningar är skyddsobjekt eftersom de har en så vital funktion för det svenska elnätet och det är därför som vi inte kan släppa in några besökare.
– Vi har planerat lite visningar för de närmaste grannarna, men i övrigt kan vi inte öppna upp anläggningen. Det här är en byggarbetsplats och vi jobbar hårt för att komma i mål.

Johnny Persson, som har jobbat som projektledare på byggarbetsplatser över hela världen, säger att detta är ett av de mest spännande projekten han har varit involverad i.
– Det är jätteintressant och spännande att få vara med här och hjälpa till. Vi jobbar med världsunik teknik. Det är utmanande på alla sätt och stimulerar verkligen, säger han.
Efter sommaren sker de första elleveranserna från Hurvastationen. Provkörningarna är redan igång.

– Vi håller på att testa kontrollutrustningen hos tillverkaren i England, och testar mjukvaran och styrsystemet. Men i stort sett all annan utrustning är på plats, säger Sverker Ekehage.
Första delen av omriktarstationen är planerad att tas i drift under hösten 2015 och invigningen är planerad till 2016.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation