Bil in i mitträcket

Trelleborg Ingen ska ha skadats vid kollisionen.

Det var på E6 i höjd med Maglarpsrondellen i södergående riktning som bilen av okänd anledning krockade med mitträcket. Inga personskador ska ha rapporterats från platsen.

 

 

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation