Hällde ut avloppsvatten i dagvattnet

Hörby Fem av de 25 matstånden som serverade varm mat på Hörby marknad visste inte var avloppsvattnet skulle lämnas. Två av dem hällde ut det i dagvattenbrunnen tills dess att miljökontoret påpekade bristen.

Varje år görs livsmedelskontroller på Hörby marknad av de verksamheter där varm mat tillagas. I år kontrollerades den personliga hygienen och hanteringen av avloppsvattnet.
– Vi gör olika typer av kontroller varje år och nu gjorde vi en visuell kontroll, säger Frida Wahlund.
På fem av de 25 matstånden som kontrollerades rådde det en osäkerhet kring var avloppsvattnet skulle lämnas. Två av dem hällde ut det smutsiga vattnet i dagbrunnen.
– De visste inte var de skulle lämna det och hällde ut det i dagbrunnen. Men avloppsvatten vill man inte ha där utan det ska till reningsverket, säger Frida Wahlund på miljökontoret på Hörby kommun.

Vid marknadstorget fanns det en tratt som var kopplad till avloppssystemet dit vattnet skulle lämnas. De som inte följde detta vid inspektionen blev informerade om hur de skulle gå tillväga och åtgärdade bristen.
– En del tog med avloppsvattnet hem och lämnade det där och det är ju också ett alternativ, säger Frida Wahlund.
Vid inspektionen såg Frida Wahlund också till att kärlen där avloppsvattnet samlades upp var tillräckligt stora.
– Några av dem hade för små kärl och vi såg till att de inte svämmade över, säger Frida Wahlund.
Förutom detta kontrollerades det så att matvagnarna hade möjlighet till handtvätt, varmt och/eller kallt färskvatten, flytande tvål och pappershanddukar.
I en vagn fanns det varken tvål eller engångshanddukar men det sattes in vid inspektionen och en annan vagn hade bara handtvättmöjligheter i matvagnen intill.
– Vi berättade hur det skulle se ut och då fixade vagnarna det, säger Frida Wahlund.
I ett matstånd stod även personal och rökte i dörröppningen vilket miljöinspektionen också påpekade.
– Men det var inga större problem och det såg okej ut i vagnarna, säger Frida Wahlund.

Förra året togs det prover i dricksvattnet men det gjordes inte i år. Nu gjordes istället en uppföljningstillsyn där det kontrollerades att dricksvattnet förvarades som det skulle.
– Dunkarna där vattnet förvarades ska bytas tillräckligt ofta, de ska stå svalt och inte ute i solen och ska hämtas antingen från marknadstorget eller hemifrån, säger Frida Wahlund.
Här skötte sig alla matvagnar som de skulle och inspektionen hade ingenting att anmärka på.
Under livsmedeleskontrollen undersöktes även ifall matvagnarna hade registreringsbeslut och det hade alla 25 matvagnar.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation