Familj totalförbjuds att ha hand om djur

Höör Uttorkade och magra hundar och hästar , vanvårdade fåglar och en rad andra djur ska nu tas om hand efter beslut av länsstyrelsen. Familjen får förbud mot att fortsättningsvis ha djur överhuvudtaget.

Ett stort antal allvarliga brister radas upp i länsveterinärens beskrivning av situationen på en gård i Höörs kommun.
En hundvalp var så svag att den avlivades. Några av hästarna var i behov av veterinärvård och en sköldpadda hade ingen möjlighet att få gå upp ur vattnet i sitt terrarium. Djurens liggplatser var smutsiga och olämpliga och flera var uttorkade och avmagrade, i avsaknad av foder och vatten.
– Det allvarligaste är detta att de inte haft tillgång till mat, vatten och sjukvård. Det är grunden i all djurhållning, säger juristen Eva G Johansson som deltagit i beslutet.
Hon säger att man vid den första inspektionen i februari gav ett föreläggande eftersom man bedömde att familjen skulle kunna räta upp situationen, trots de stora problemen.
Familjen har efter den inspektionen bland annat flyttat till en ny gård där de menat att djuren skulle få det bättre.
– Men de flesta av bristerna återstod vid vår kontroll i juni, och flera nya hade uppkommit, säger Eva G Johansson.
Familjen som hållit en mängd djur, förutom de tidigare nämda även getter, kaniner och ett antal fåglar, får nu förbud mot att själva äga eller på något sätt ta hand om eller ha inflytande över andras djur.
Även transport och till och med avlivning av djur ingår i förbudet.
De som hållits på gården ska tas om hand och säljas av polismyndigheten. Om omplacering inte visar sig möjlig ska myndigheten ta hand om avlivningen.
– Vi har ett antal sådana här fall varje år, men det är inte vanligt i förhållande till hur många djurägare det finns. De flesta som har hand om djur sköter dem på ett jättebra sätt, säger Eva G Johansson.
Hon säger att beslut om omhändertagande och förbud mot att ta hand om djur brukar överklagas. Detta ska i så fall ha lämnats till Förvaltningsrätten i Malmö senast i augusti.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation