Om tre månader ska den nya gångbron vara färdig och hålla för tågen som går ovanför. Foto: Anna Hansson
Torbjörn Törnqvist, som är platschef för verksamhetsdelen, berättar att felaktiga ritningar gjort att man tappat tid. Samtidigt har andra delar av projektet gått snabbare än väntat.
Maciej Zakrzewski som är projektledare från Trafikverket ser positivt på möjligheterna att hinna klart i tid. – Vi ligger bra i fas, säger han.
Järnvägen ska rätas ut innan godstågen kan börja dundra fram på spåren.

Snart kör tågen över bron

Kågeröd Se upp för tåg, visar en skylt som är uppsatt på ett av staketen runt byggområdet. Än rullar inga tåg genom Kågeröd, men det ska det snart bli ändring på.

– Banan öppnar för trafik i oktober och då måste det här vara klart. Vi ligger bra i fas, så jag har inga tvivel på det, säger Maciej Zakrzewski, projektledare på Trafikverket.
Planeringen av bygget började redan 2014 och själva brobygget kom igång i början av maj. Det ska bli en gång- och cykeltunnel i Kågeröd.

Projektet är bara ett av flera som Maciej Zakrzewski leder på Söderåsbanan som byggs om för att kunna utöka godstrafiken mellan Åstorp till Teckomatorp.
– Jag gillar tanken på hållbarhet och hållbart resande och att kunna arbeta och bidra med det på det stora planet, säger han.
Om ungefär fem år kommer även pågatågen att börja rulla från Åstorp och det kommer att öppnas nya stationer i Svalöv, Kågeröd och Billesholm.
– Fast nya är de ju inte. Det har funnits stationer där innan som man har lagt ner men nu ska de öppna på nytt, säger Maciej Zakrzewski.
Nu förbereder ett femtontal byggarbetare för en bro med ett spår. Samtidigt görs plats för att bygga till ett andra spår för den planerade framtida pågatågstrafiken.

Själva tunneln och dess kostnader står Svalövs kommun för och deras budget ligger på drygt tio miljoner kronor.
Maciej Zakrzewski har hört att en del av de boende i omgivningen har varit kritiska till att tunneln inte kommer att vara öppen för biltrafik.
– Men i nuläget är utrymmet så begränsat att det inte går att få in bilar, säger han.
De får istället ta någon av de två vägar som går lite längre bort på båda sidor av tunneln.
– Det kommer att bli en fin och öppen lösning. Svalövs kommun är väldigt måna om den estetiska utformningen och till insidan av tunneln har de beställt en plåtprofil med motiv av landskap och träd, säger Maciej Zakrzewski.
Tunneln kommer även att vara anpassad för att funktionshindrade lätt ska kunna använda den, och tanken är att cykelvägen som går genom tunneln sedan ska fortsätta genom Kågeröd

Att bygga för tåg och järnväg kräver en noggrann planering in i minsta detalj berättar Maciej Zakrzewski.
I flera år, långt innan bygget kan påbörjas planerar trafikverket vilka tåg som ska gå vart och på vilka spår. Därför är det viktigt att bygget ligger bra i fas och håller sin tidsplanering.
– För tillfället är det mycket kludd. Vi har inte kunnat koppla om vattenledningar och ventiler som vi skulle för de ligger inte som de gör på ritningarna. Så vi har nog tappat två till tre veckors tid, säger Torbjörn Törnqvist som är platschef över verksamhetsdelen.
För att kunna fortsätta bygga måste de flytta på vissa av ledningarna som ligger i vägen och det är det som nu drar ut på tiden.
– Men vi ligger före i tid med andra saker.
Maciej Zakrzewski bekräftar bilden.
– Det är exakt sådana logistiska utmaningar vi står inför hela tiden. Stöter man på en motgång hittar man en lösning någon annanstans, säger Maciej Zakrzewski.

För att bil, gång och cykeltrafik ska kunna passera över spåret under ombyggnaden har en provisorisk väg byggts över spåret.
Den har placerats bredvid den framtida gångtunneln.
När trafiken för tågen öppnas i oktober kommer den vägen att stängas och därför måste tunneln också vara helt klar till dess.
– Sedan kommer vi hålla på och fixa med mindre grejer som belysning, stolpar, linjemålningar och att lägga gräs fram till november ungefär, säger Torbjörn Törnqvist.
Han tycker det är roligt att få vara med och bygga bron och bor själv i en by i närheten.
Engagemanget från byborna är stort och nästan varje dag kommer någon förbi och tittar och undrar hur det går för dem.
– En av grannarna tyckte vi var så duktiga att han bjöd oss på kakor, berättar Torbjörn Törnqvist.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation