Häljarps mölla blev klassad som byggnadsminne år 1964. Johan Rietz hoppas på en helgående renovering av möllan nästa år. Foto: Anna Hansson
Johan Rietz visar var det färdigmalda mjölet kom ut.
Johan Rietz är ordförande i Rönnebergs härads hembygdsförening som äger möllan.
Inristat klotter från när möllan var i full gång.
Flera sprickor har tillkommit senaste tiden. De här hittade Johan Rietz i början av året.
Rakt genom möllan, i mitten, står stubben som hela kvarnhuset hänger på.
Johan Rietz.
Möllan lutar och det är inte säkert den hade klarat en kraftig storm i det skick den är i nu.

Akut renovering räddar mölla

Häljarp Stora sprickor slingrar sig längs Häljarps möllas botten och hela möllan lutar. Om drygt två veckor startar en akutrenovering av möllan. Men det är långt ifrån tillräckligt för att säkra möllans framtid på lång sikt.

– Titta, det syns jättetydligt hur den lutar, säger Johan Rietz och pekar på möllan.
Han är ordförande i Rönnebergs härads hembygdsförening som köpte Möllan på 50-talet.
För två år sedan märkte de att den hade börjat luta. Länsstyrelsen har gett föreningen 144 000 kronor för att genomföra akutrenoveringen och de ytterligare 16 000 kronorna som behövdes har föreningen fått in på egen hand genom sponsorer och via allmänheten.
– Men det är nästa år det blir problem. Den renoveringen hamnar på uppemot 1,5 miljoner, säger Johan Rietz.

Häljarps Mölla från 1786 är en stubbemölla. Det innebär att hela möllans kvarnhus hänger på en stubbe som är möllans grundpelare och går djupt ner i marken.
För att avlasta tyngden på stubben ska två snickare och en murare, i mitten av augusti, lyfta hela kvarnhuset, alltså den övre trädelen, några centimeter. De kommer palla upp det så att dess tyngd vilar på pålar istället för på stubben, berättar Johan Rietz.
– Det är ena delen. Sedan ska de sätta spännband hela vägen runt nedre delen för att stoppa processen, säger han.
Med processen menar han att sprickorna i Möllans fond fortsätter att bli fler och fler. Så sent som i början av året upptäckte Johan Rietz sex nya sprickor han inte sett innan.
Men den här renoveringen är en tillfällig lösning. För att renovera hela möllan måste snickarna lyfta bort all sten ur fonden tills den fasta grunden visar sig. Sedan ska den byggas om på gammeldags vis med kalkbruk. En renovering som både kommer att ta tid och bli dyr. En och en halv miljon har föreningen beräknat att det kommer att kosta.
– Länsstyrelsen har varit väldigt tillmötesgående och angelägna om att möllan ska finnas kvar. Men det kan ju komma upp ett annat akut proejkt som pengarna måste gå till, säger Johan Rietz.
Nu hoppas föreningen på att de pengar som länsstyrelsen får av riksantikvarieämbetet för att genomföra renoveringar av byggnadsminnen kommer att räcka till deras mölla.
– Vad kan vi göra annars? Vi har inga pengar att satsa på den, säger Johan Rietz.

Möllans kris är i alla fall tillfälligt löst och kommer inte att rasa under en större storm, vilket föreningen fasta över tidigare.
Johan Rietz och föreningen har också flera framtida, och lite mer lättsamma planer för möllan, som att låta vingarna testa vinden.
– Vi vill inventera vad som behövs för att göra möllan startklar. Om det är något i maskineriet som inte har med själva stabiliteten att göra, säger Johan Rietz.
En annan idé är att få tillstånd att använda elen från järnvägen, som går bredvid möllan, till att lysa upp den med strålkastare nattetid så att den syns på långt håll och från tåget.
– Det här är ett byggnadsminne, precis som på museum. Vi måste visa upp det på ett bra sätt, säger han.
Föreningen har planer på att sätta upp en infotavla vid möllan och på att röja upp bland buskarna runt om.
– Man skulle kunna ha en app med en karta till möllan och en röst som berättar historien bakom, spånar Johan Rietz vidare.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation