Lars-Olof Olsson menar att det bara är en tidsfråga innan det sker en trafikolycka i korsningen vid Willys. Arkivbild

Varnar för trafikfarlig korsning

ystad Korsningen Dragongatan-Herrestadsgatan är mycket trafikfarlig och helt oacceptabel ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Det menar Motormännens vägombud Lars-Olof Olsson som nu uppmanar kommunen att åtgärda problemet.

Lars-Olof Olsson är Motormännens vägombud i Skåne och har de senaste veckorna inspekterat korsningen Dragongatan-Herrestadsgatan norr om Regementsområdet i Ystad. Korsningen används som in- och utfart till matbutiken Willys och Lars-Olof Olsson beskriver trafiksituationen som väldigt farlig.

– Det är två vänstersvängar som är jättefarliga, säger han och berättar att det är förare som kommer söderifrån och ska svänga vänster in till butiken samt de som är på väg därifrån och ska svänga vänster ut i korsningen som är i riskzonen.

Han beskriver trafiken på Dragongatan som hårt belastad av både lastbilar och personbilar. Han trycker också på att kundflödet till och från butiken tidvis är intensivt och menar att det bara är en tidsfråga innan en olycka sker.
– Det räcker med att någon som ska svänga vänster ut i korsningen missbedömer de andra bilarnas hastighet så har vi en trafikolycka. Vi lever på lånad tid.
Lars-Olof Olsson uppmanar nu Ystad kommun att bygga om korsningen.
– Det som är nu får man ju betrakta som någon sorts nödlösning.
– Det enklaste är att göra ett separat körfält för de som kommer söderifrån på Dragongatan som ska svänga vänster. Men det är bara en tillfällig lösning. Man måste se över hela korsningen och på något sätt bygga om den.

Men så länge korsningen ser ut som den gör uppmanar han de som kör bil att undvika vänstersvängar.
– Om man kommer söderifrån och ska in till Willys så är det bättre att köra upp till rondellen och köra tillbaka. Det blir en extra körning men det är bra mycket säkrare.
Kommunen har ännu inte svarat på Lars-Olof Olssons skrivelse.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation