De tre fastigheterna utmed Kvarngatan är inritade med gult på flygfotot. Kommunen kommer att stå för saneringskostnaderna av marken efter bensinmacken. Bild: Kävlinge kommun

Exploateringstävling i centrala Kävlinge

Kävlinge Marken efter den gamla macken i centrala Kävlinge ska saneras och två bostadshus rivas. För närvarande pågår en markanvisningstävling där bäst förslag får bygga på den kommunala marken.

I sommar har Kävlinge kommun utlyst en markanvisningstävling för kvarteret Kilen, sydväst om kommunhuset.
Det innebär att exploatörer får lämna förslag på hur området ska bebyggas.

Kommunen utser vinnare, men kan också förkasta alla förslag om bidragen inte håller måttet.
Johanna Berntsson på Kävlinge kommun är kontaktperson hos kommunen, tror inte att det har varit vanligt i Kävlinge med markanvisningstävlingar, men att det är vanligt i andra kommuner.
Kommunen ger ingen ersättning till de som lämnar bidrag, men däremot utlovar man att stå för saneringskostnaderna efter macken.
Förslag med skisser på ny bebyggelse ska vara inlämnat 15 oktober och en vinnare ska vara utsedd i höst.
Därefter ska byggherren tillsammans med kommunen ta fram en detaljplan.

Hur många bostäder som kan komma att byggas på området vet inte Johanan Berndtsson då det är upp till exploatören att ge förslag.
– Men vi tror att det kan röra sig om mellan 40 och 60 bostäder.
Enligt underlagets tidsplan tror kommunen på byggstart hösten 2017.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation