Någon har med våld ryckt bort det kopparskydd som satt över monumentet för att skydda mot vattendropp.
Den kopparplåt som har skyddat Jöns Henrikssons drygt 300 år gamla gravtumba har stulits. Lennart Wennerholm, kassör i föreningen Jöns Henrikssons Minne, är upprörd över vad som har inträffat eftersom han månar om att bevara monumentet. 8Foto Stina Sandström

Koppartjuv stal från en antik gravtumba

Hörby Östra Sallerups kyrka utsattes under helgen för koppartjuvar. Det skydd som har funnits över ett drygt 300 år gammalt gravmonument har våldsamt ryckts bort.
– Det är inte roligt alls, säger Lennart Wennerholm, kassör i förening Jöns Henrikssons Minne.

Det var på söndagskvällen när Lennart Wennerholm var ute på sin dagliga promenad med hunden som han upptäckte att det kopparskydd som har funnits över prästen Jöns Henrikssons gravtumba var borta.
– Man ser att det har ryckts bort med våld för det har suttit med skruvar och pluggar, säger Lennart Wennerholn, kassör i föreningen Jöns Henrikssons Minne.
Kopparskyddet hade satts upp för att skydda från vattendropp från fönstrena ovan. Den över 300 år gamla gravtumban hotas nu att förstöras eftersom skyddet är borta.
–Om regnet slår ner kan det rinna längs väggen och urholka stenarna, säger Lennart Wennerholm.

Gravmonumentet, en så kallad gravtumba, lät prästen Jöns Henriksson tillverka själv innan han dog år 1689. Han kom ursprungligen från Dankark men var präst i Sallerup och Långaröd när Skåne fortfarande var danskt. Gravtumban är gjord av kalksten och på dess vänstra gavel har prästen uppmanat efterkommande att skydda monumentet från förstörelse.
– Men i mitten på 1800-talet slogs monumentet sönder när kyrkan byggdes ut och användes som fyllning i trappan, säger Lennart Wennerholm.

På 1960-talet, när kyrkan renoverades, återfanns en del bitar av monumentet som murades in i kyrktornets norra yttervägg.
– För två år sedan renoverade man kyrkan igen och då sattes kopparskyddet upp över tumban, säger Lennart Wennerholm.
Trots Jöns Henrikssons önskemål hotas monumentet att förstöras återigen. Det efter att koppartjuvarna har varit i farten.
– Detta är vi inte glada över, vi är ju måna om att bevara tumban, säger Lennart Wennerholm.

Föreningen Jöns Henrikssons Minne har tidigare velat att gravtumban ska förvaras inne i kyrkan istället för på väggen utanför, eftersom monumentet har blivit antastat av alger.
Det är en diskussion som Agneta Anderberg Wennerholm tror nu kan komma upp till ytan igen.
– Många har reagerat på stölden och jag tror att det kan bildas opinion för att få in monumentet i kyrkan igen, säger hon.
Men att restaurera ett gravmonument är inget litet projekt.
– Det går ju inte bara att rengöra den med en högtrycktstvätt utan måste göras med försiktighet, säger Agneta Anderberg Wennerholm
Föreningen eller Östra Sallerups kyrka har inte anmält stölden till polisen.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation