Facket känner stor oro för att det ska saknas lärare och pedagoger till skolstarten på Heleneborgsskolan.Arkivbild

Ohållbar situation på Heleneborgsskolan

Svalöv Över tio pedagoger på Heleneborgsskolan har sagt upp sig senaste året. Sex av dem senaste månaderna. Situationen är ohållbar och kommer gå ut över eleverna, menar facket, som kräver svar på hur skolledningen och politikerna ska lösa situationen.

Över tio pedagoger på Heleneborgsskolan har sagt upp sig senaste året. Sex av dem de senaste månaderna. Situationen är ohållbar och kommer att gå ut över eleverna, menar facket, som kräver svar på hur skolledningen och politikerna ska lösa situationen.
– Vi ser väldigt allvarligt på detta och känner en stor oro på arbetssituationen som råder på skolan med tanke på att sex pedagoger sagt upp sig efter skolavslutningen, säger Marie Backman Hedin vice ordförande lärarförbundet i Svalöv.

I ett mejl som lärarförbundet har skickat till Svalövs kommun beskriver de sin oro inför skolstarten och att lärarbristen kommer att gå ut över eleverna i slutändan om de inte kommer till en lösning.
Att lärarna väljer att lämna skolan tror Marie Backman Hedin beror på att lönerna i Svalöv är låga jämfört med grannkommunerna. Enligt lärarförbundet i Svalöv tjänar en lärare i Landskrona och Kävlinge runt 3000 kronor mer i månaden. Men framförallt på att det råder ett stort missnöje med ledningen på skolan och med kommunen.

– Det här är inte något nytt. Vi har påtalat arbetsmiljön flera gånger tidigare för kommunen. Med tanke på lärarbristen som råder är det viktigt att kommunen är rädda om de pedagoger som finns kvar och vill jobba här, säger Marie Backman Hedin.
– Att sex personer säger upp sig är inte hållbart. Lärarna måste ges möjlighet att utfärda sitt arbete, fortsätter hon.
Enligt lärarförbundet i Svalöv har 12-13 pedagoger varav de flesta lärare valt att lämna Heleneborgsskolan senaste året. Det är ungefär halva lärarstyrkan. Sex av dem slutade så sent som efter skolavslutningen.
– Jag kunde inte få den löneutveckling jag önskade. Jag upplevde det som att ledningen inte var lyhörd och inte hade förtroende för personalens kompetens, säger en av de pedagoger som lämnat skolan till Skånska Dagbladet.

Lärarförbundet i Svalöv är också kritiska till den stora lärarbrist som råder och att Svalöv inte har nog med vikarier att kalla in när personal är borta eller blir sjuk.
– Det är en bild jag känner igen. Det är svårt att få tag i vikarier och att få tag i personal. Och det är tufft när man ska lösa samma situation på färre personal än vad man borde vara. Det blir svårt att ta raster och få återhämtning. Jag har ofta hoppat över raster för att hinna med dagen, säger pedagogen Skånskan har pratat med.
– Jag önskar att man arbetat på ett annat sätt när det är uppenbart att inte så många mådde bra i personalen. Som på många andra skolor så behöver man uppbackning. Många är trötta, det är ett slitigt arbete, fortsätter hen.

Vid terminsstarten om några veckor, när semestern är över kommer facket att sätta sig ner med representanter från kommunen för att försöka komma fram till en lösning.
– Det här handlar inte om att hänga ut någon, utan om att hitta en lösning på en ohållbar situation. Vi är en liten kommun, det är inte svårt för de ledande att kolla hur det ser ut på skolorna, säger Marie Backman Hedin.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation