Morgan Johansson, vd Sjöbohem.

Sjöbohem ska jobba smartare

SJÖBO Sjöbohem ska möta framtiden med att bli effektivare.
– Effektivisering betyder inte att vi ska säga upp folk, utan att vi ska utnyttja våra resurser bättre, säger Morgan Johansson, vd för Sjöbohem.

Ekonomin ser stabil ut för det kommunala bostadsbolaget som 2014 omsatte 137 miljoner kronor och gjorde en vinst på 10,7 miljoner kronor.
– Prognosen för 2015 ser ungefär likadan ut, säger Morgan Johansson.

Sjöbohem har gått igenom en rejäl förändring sedan han kom in i bolaget som 2009, då som vice-vd.
– Då rörde det sig fortfarande mycket om fastighetsförvaltning. 2010 köpte vi kommunens fastigheter och nu är vi mera av ett fastighetsutvecklingsbolag.
Morgan Johansson betonar vikten av att vara beredd för att snabbt kunna ställa om.
– Sandbäck är ett väldigt lyckat exempel på det. Där har man gått från att vara en hel skola till att vara en F-3:a, men med Navet, Råd och Stöd och LSS.
Men finns behovet om fem år så ska man kunna backa bandet och använda lokalerna för skoländamål igen.
– Fast vi har inte råd att ligga på allt, säger Morgan Johansson och nämner försäljningen av skolan och förskolan i Vanstad och förskolan Påfågeln i Lövestad som exempel på det.

De närmsta åren ser enligt honom bra ut beroende på det ”otroligt gynnsamma ränteläget”. Men ytterligare några år framåt tornar en del orosmoln upp.
– KPI, Konsumentprisindex, står still, men driftskostnaderna ökar. När inflationen får fart och räntorna går tillbaka kommer vi att få ett tapp där resultatet sjunker. Det finns bara en sak vi kan påverka och det är våra driftskostnader.
Redan nu har Sjöbohem gjort mycket. Man har exempelvis sänkt energiförbrukningen med 15 procent. Oljeförbrukningen har gått ner från 600 kubikmeter olja till 100 kubikmeter olja per år.

Men en större och kanske svårare process är att se över organisationen och hur man jobbar.
– Ta det här med fastighetsskötsel till exempel. Det fungerar gammalmodigt. Man kör runt och tittar på saker som fungerar. Mycket mer behöver fjärrstyras. Vi ska ha ett övergripande fastighetsnät och som i industrin ska vi ha en övervakningsstation med åtta-tio skärmar. Där ser man när något blivit fel. Vi håller på med en upphandling för att veta hur det här systemet ska byggas upp.

För att klara förändringen måste personalen vidareutbildas.
Och det har redan inletts.
Den ekonomiska förvaltningen sker numera i egen regi och mycket av underhållet och reparationerna gör man också själv.

– Det är realtidskommunikation som gäller. När vår personal åker ut har de en läsplatta med sig lika väl som en skruvmejsel. De kan få upp all information på plats. Här finns möjligheter som vi inte ser i dag. De är en spännande utveckling.

Sjöbohem har egen elektriker, målare och snickare.
– Vi håller på att anställa en mattläggare och så tittar vi efter en rörkille.

Vad är fördelen med det?
– Vi kan styra jobben själva. Det blir enklare och vi får ut mer per krona.
Devisen är att ”datorer och robotar ska göra rutinjobb. Personalen ska arbeta med värdeskapande processer”.
– Vi måste börja effektivisera och tänka om. Där har vi påbörjat en stor resa, säger Morgan Johansson

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation