Tågstopp mellan Malmö och Stockholm

Trafik Sedan 08.25 på torsdagsmorgonen råder det stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Stockholm i höjd med Göta Kanal.

Det är ett fel på Norsholmsbron över kanalen som orsakar tågstoppet som påverkar fjärrtågen mellan Malmö och Stockholm. Reparation av bron pågår men det finns i nuläget ingen prognos om när tågtrafiken kan återupptas.

Torsdagsmorgonen bjöd på ytterligare störningar i tågtrafiken. Ett signalfel i Åkarp orsakade förseningar är på södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm och på västkustbanan mellan Malmö och Helsingborg. Dessutom blev det ytterligare ett signalfel uppstått, denna gång på Knutpunkten i Helsingborg, 07:40 meddelade Trafikverket att signalfelet på Knutpunkten var löst och några minuter senare att även det i Åkarp var avlöst. Man räknar dock med att följdförseningar kommer att kvarstå ett tag till.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation