Långdragen bullertvist överklagas

Nybrostrand Riksväg 9 som går genom Nybrostrand är ett ”trafikbuller inferno” enligt Nybrostrands byalag. I fem års tid har de försökt få kommunen och Trafikverket att åtgärda problemet med buller utan framgång. Nu överklagar de till Länsstyrelsen.

I en skrivelse inskickad till kommunen i januari i år beskriver Nybrostrands byalag trafiksituationen som ett ”inferno”. De menar att boende längs med riksväg 9 utsätts för buller och avgaser när bilarna som passerar byn inte håller hastigheten på 50 kilometer i timmen.
– Det stora problemet är att trafiken har ökat något otroligt. Vi pratar 12 000 fordon per dygn. Vägverket har gjort mätningar som visar att 80 procent kör för fort, säger Fleming Eklund, byalagets ordförande.

Byalaget har själva mätt bullernivån längs med vägen.
– Vi har gjort oprofessionella mätningar som visar på 80 decibel. På en arbetsplats hade det gett krav på hörselskydd, säger Fleming Eklund.
För fem år sedan vände sig byalaget till kommunen och Trafikverket och krävde att problemet skulle åtgärdas. Sedan dess har Trafikverket i omgångar påtalat att bullernivån inte är tillräckligt hög i Nybrostrand för att de ska åtgärda den.
– Trafikverket bryr sig inte särskilt mycket om våra synpunkter. De tycker att det är ett lyxproblem. Men vi är den enda byn på riksväg 9 mellan Trelleborg och Kristianstad där man inte har satt in hastighetsdämpande åtgärder, säger Fleming Eklund.

Önskan är att vägen ska förses med mjukgupp, att vägen smalnas av och att fartkameror placeras längs med vägen.

I januari skickade Fleming Eklund en skrivelse till kommunen där byalaget avfärdar Trafikverkets motivering. I slutet på juni beslutade kommunen att inte åtgärda problemet med motiveringen att det inte ligger inom miljöförbundets ansvarsområde att kontrollera biltrafikanternas hastighet.
Nu har byalaget överklagat till Länsstyrelsen.
– Vi vill ha en åtgärd som gör att folk kör i 50 kilometer i timmen så det blir drägligt att bo här. Nybrostrand är den delen som ökar mest i Ystad så det här drabbar fler och fler, säger Fleming Eklund.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation