Torbjörn Ekelund, ordförande för utbildningsutskottet i Svalöv.

Politikern: Lärarna har för låg lön

Svalöv Kritiken mot arbetsmiljön på Heleneborgsskolan vill Torbjörn Ekelund, ordförande i utbildningsutskottet i Svalöv, inte svara på innan han fått mer information. Men att lärarnas löner är för låga håller han med om.

– De har för låga löner, det råder det inget tvivel om. Vi känner till problemet men det finns ju en realitet också. Lärarkåren är en stor del av våra kommunanställda så det här måste få ta lite tid att hinna ifatt, säger Torbjörn Ekelund.

Kommunen har infört en så kallad aretemeritering, där lärare kan ansöka hos rektorn om att få fördjupa sig i egen pedagogiska grundidé och vidareutbildas. Detta genom att under ett halvårs tid få lära sig om, och utvärdera, sin egen undervisning.
När de sedan fått sitt certifikat får de också en lönehöjning på 3000 kronor i månaden, berättar Torbjörn Ekelund.
-Det här är inga planer för framtiden utan vi har redan genomfört en avtalsrörelse där vi har stoppat in mer resurser för lärarna, säger Torbjörn Ekelund.

Däremot vill han inte kommentera hur arbetsmiljön på skolan ser ut innan han har fått ta del av mer utförliga rapporter angående situationen på skolan och fått läsa resultatet av personalenkäter som har gjorts.
– Det är oerhört viktigt att göra rätt från början därför vägrar jag springa iväg och reagera med ryggraden i de här lägena, säger han.

Enligt facket råder det en ohållbar situation på skolan med bland annat de sex pedagogerna som sagt upp sig. Anser du att situationen är ohållbar?
-Det kan jag inte säga. Inte innan vi vet vilka lärare som sagt upp sig eller vad det är för skäl att de lämnar. Om skälet är att de vantrivs då får problemet en helt annan dimension. Därför är det så viktigt att få reda på varför de har slutat för att se hur dramatisk eller odramatisk situationen är.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation