Anna Yatsemyrska, tränare i Höörs konståkningsklubb sedan 2011, tog beskedet om avsked hårt. Trots de sportsliga framgångar så vill klubbens styrelse ha bort henne. ARKIV

Populär tränare får sparken efter bråk

HÖÖR I maj fick Höörs konståkningsklubbs tränare Anna Yatsemyrska beröm och löneförhöjning för att hon var så populär bland föräldrar och barn, och för klubbens sportsliga framgångar.
Några veckor senare avskedades hon från klubben – för att hon inte ville avbryta sin semester och gratis hjälpa klubbens ordförande, tror hon själv.

Anna Yatsemyrskas juridiska ombud, förbundsjuristen Bo Villner på LO-TCO Rättsskydd har nu stämt klubben vid Lunds tingsrätt.
Enligt Bo Villner har klubbens ledning mörkat den verkliga anledningen till varför de vill bli av med Anna.
–Det egentliga skälet för avskedandet är att Anna ifrågasatte varför hon skulle behöva avbryta sin pågående semester i maj för att lägga upp ett tävlingsprogram för ordförandens dotter, säger Bo Villner och tillägger att det arbetet för klubbens tävlande åkare var inplanerat till höstsäsongen.
– Detta väckte tydligen stor irritation, för kort därefter fick Anna besked om att hon inte fick vara kvar. Det är förstås inte tillåtet att avskeda någon för detta, säger Bo Villner.

– När styrelsen presenterade orsaken för avskedandet kom därför anklagelser av ett helt annat slag, men som Anna aldrig tidigare hört talas om. Tvärtom hade Anna före incidenten med klubbens ordförande bara fått positiva omdömen från styrelsen, föräldrarna, åkarna och kollegor i andra klubbar, säger Bo Villner.
Anna Yatsemyrska tog det plötsliga beskedet om avsked hårt.

– Det var fruktansvärt. Jag har ju fått så mycket beröm tidigare. Jag tycker det är så roligt att jobba med barnen och har nått fina resultat. Av tre nya elitåkare i Skåne har jag tränat två, säger Anna Yatsemyrska till Skånskan.
Vid lönesamtalen i maj fick hon höra att klubben blivit alltmer framgångsrik tack vare hennes insatser som tränare, och hon belönades med en löneförhöjning på 1 000 kronor i månaden.
Samma positiva tongångar var det i utvecklingssamtalen med föräldrarna, även de i maj, där bland annat sju styrelseledamöter deltog.

Och så sent som 2014, då hon jobbat tre år för klubben, hade ju hennes kontrakt förlängts med tre år.
Men efter konfrontationen med ordföranden ändrades situationen helt.
24 maj kallades Anna Yatsemyrska till ett sammanträde med ordföranden och två andra styrelseledamöter där hon fick veta att hon skulle skiljas från sin anställning.

Anna Yatsemyrska bjöd klubbens föräldrar hem till sig och förklarade att hon var mycket ledsen över att inte få fortsätta med barnen.
– Hon upplevde under mötet att hon hade ett starkt stöd hos merparten av föräldrarna, skriver Bo Villner och poängterar att Anna Yatsemyrska befann sig i ett akut och utsatt läge när hon bjöd in.
Dagen därpå höll styrelsen ett möte med föräldrarna. Inte heller där fick de veta grunden till avskedet. Bara att ”frågan låg hos styrelsen och skulle förhandlas med facket”.
Först i en överläggning med tränarens fack Unionen 3 juni framkom vad styrelsen ansåg att hon felat i.
I en lista påstods då att Anna Yatsemyrskas brister är väldigt många – långt från de samstämmiga lovorden veckorna tidigare.
Nu heter det att hon inte kallat hjälptränare till gemensamma möten, varken arbetslett dem eller samarbetat med dem och att hon ofta missar att närvarorapportera åkarna, brister i att göra träningsscheman i tid samt i att göra korrekta tävlingsprogram.
Styrelsen hävdar vidare att Anna Yatsemyrska inte är uppdaterad vad gäller nya regler och att hon inte söker semester skriftligt.

– Ofta hamnar Anna i konflikt med hjälptränare, föräldrar och styrelseledamöter, heter det slutligen.
En vecka senare kompletterar klubben sina anklagelser. Det allvarligaste nu är att hon kallade till föräldramötet efter sitt avsked. Hon anklagas vidare för att ha låtit barnen göra armhävningar under träningspassen.
Stämningsansökan innehåller ett interimistiskt yttrande.
– V hävdar att det inte finns några skäl alls till avsked och att det är helt uppenbart. Vi vill ha ett förhandsbesked och att tingsrätten beslutar att ge Anna Yatsemyrska sitt jobb tillbaka direkt, säger Bo Villner.
Skånskan har varit i kontakt med ordföranden som inte vill kommentera.
– I nuläget pågår förhandlingar om detta. Då vill jag inte säga något, säger hon

Klubben har anlitat advokat Henrik Johnsson vid advokatfirman Proforma i Lund, som sitt ombud. Han säger att han precis fått stämningsansökan i sin hand och bara hunnit ögna igenom den.
– Men Anna Yatsemyrskas uppfattning om händelseförloppet ligger väldigt långt ifrån föreningens. Det är föreningens bestämda uppfattning att Anna Yatsemyrska har gjort sig skyldig till väsentliga brott mot anställningsavtalet och att avskedandet således är välgrundat.
– Detaljpolemiken i denna rättssak bör lämpligen avhandlas i rätten och inte i media, tillägger Henrik Johnsson.
Lennart Andersson

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation