Delar av den olagliga uppställningsplatsen för husvagnar vid Bökebergs gård.

Tillstånd för boende i husvagnar saknas

BÖKEBERG Nio husvagnar står uppställda på en tomt nära länsväg 108 och tillstånd för att använda platsen som boende saknas.
– Det här är en olaglig campingplats där man dragit in både el och vatten, kommenterar en person som bor i området.

Svedala kommun kommer nu att uppmana de tre fastighetsägarna att ansöka om tillstånd.
Grannar har klagat till kommunen och även gjort en polisanmälan. Husvagnarna fungerar som boende för ett 20-tal byggnadsarbetare. På tomten finns både bajamaja, tvättmaskin, vatten och el.

När Svedala kommuns representant besökte platsen nyligen fanns här nio husvagnar.
– Det såg någorlunda bra ut men något tillstånd för att ställa upp husvagnar här finns inte, berättar bygglovingenjör Bertil Lager på Svedala kommun.

Fastigheten har tre delägare. Dessa kommer att informeras om att det rör sig om en otillåten husvagnsparkering och att anmodas utföra rättelse innan ärendet behandlas i bygg- och miljönämnden. Fastighetsägarna har möjlighet att ansöka om en tillfällig uppställningsplats för husvagnar.
– Men då är man även skyldig att se till så att det finns vatten, avlopp och sophantering på området, fortsätter Bertil Lager.

Grannar har reagerat på att det ser skräpigt ut på tomten och luktar illa. Anmälningar har gjorts till både polisen och Svedala kommun.

– Det här ser ut som en fungerande campingplats och den är helt olaglig, berättar en av de boende i området. Tyvärr används inte alltid toaletten och det luktar illa.
– De boende diskar direkt ut i naturen. Ibland spelas det musik och festas på kvällarna.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation