Skyldig. Gässen har ökat. Kommunen och fågelintresserade är överens om det
Vaxsjöns vatten innehåller för höga halter av e-kolibakterier och intestinala enterokocker, i dagligt tal mag- och tarmbakterier.

Gåsträck gör vattnet i Vaxsjön otjänligt

Höör Kommunen avråder från bad i Vaxsjön. Vattnet är förorenat av mag- och tarmbakterier som misstänks komma från gäss.
– Det tror jag de har fog för. Gässen har ökat och blir bara fler, säger Margareta Rosvall, ordförande för Ringsjöbygdens fågelskådare.

Margareta Rosvall skräder inte orden när hon talar om mängderna av grågäss hon ser som fågelskådare i ringsjötrakten.
– De är ohyra, det kan man säga, som mördarsniglar. Det är gåsskit överallt.
Hon säger att man inom ornitologiföreningarna tycker att det har nått en punkt där man måste plocka ägg, som man till exempel gör i Malmö där avföringen från vitkindad gås smutsat ner parkerna.
Mattias Welander som är miljöinspektör på Höörs kommun säger att förhandsbeskedet från de senaste proverna denna vecka visar att halterna av bakterier gått ner något, men de är fortfarande inte inom ramen för vad som klassas som tjänligt vatten.
– Jag skulle avstå från att bada, säger han.
Riskerna är att om man får i sig vatten kan man drabbas av maginfektioner. Om man har ett sår eller är känslig så kan huden också bli infekterad. Han ska nu inleda diskussioner om att ta nya prover på tisdag. Om vädret blir varmt kan bakteriehalterna komma att öka.
– Generellt finns en ökad risk för bakterietillväxt vid högre temperaturer, säger Mattias Welander, men han menar samtidigt att det tar tid.
– Det enda raka är att fortsätta ta prover och se vad de visar.
Margareta Rosvall tror inte att problemen kommer att minska.
– Gäss lägger upp till tre kullar ägg per år, säger hon. Om du har två gäss på våren har du 20 på hösten. När jag kommer ner till Vombs ängar och marken är fylld av fåglar så tänker jag ”stackars bönder”.
Hon menar att många fågelintresserade skulle ställa upp på att samarbeta med kommunen och plocka ägg.
– Om vi sade ett datum på våren när vi skulle samlas så skulle många av oss komma, det tror jag.
Mattias Welander tycker att samarbetstanken är intressant.
– De lokala föreningarna med sina kunskaper är alltid intressanta. Vi ska titta på det inför nästa sommar.
Han säger att han tidigare arbetat inom kommuner där gäss skjutits av, men det är en ineffektiv lösning säger Margareta Rosvall.
– Man skjuter ett skott och så lyfter resten av flocken, säger hon.
Mattias Welander håller med och kan se poängerna med att plocka ägg.
– Men på kort sikt så planerar vi att städa på bryggorna och försöka hålla rent för att få bukt med problemet.
Vad gäller övriga sjöar i Höörs kommun så har prover vid Sätofta bad- och båtplats, Tjörnarps och Gamla Boo badplats och på båda badplatserna i Dagstorpssjön varit utan anmärkningar.
– Vi har inga indikationer på att vattnet skulle bli otjänligt där, säger Mattias Welander.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation