Många vill bevara Karlfälts gård i Kykoköpinge
Många vill bevara Karlfälts gård i Kykoköpinge

Delade meningar om att riva gård

KYRKOKÖPINGE En facebookgrupp med namnet ”Rädda Karlsfälts gård” har samlat över 450 medlemmar.
Samtidigt finns det bybor som inte har något emot att gården rivs.

Längs Kyrkoköpinge mölleväg som leder upp till gården bor ett 20-tal personer. Skånska Dagbladet har pratat med flera som inte har något emot rivningsplanerna.
– För mig får de gärna riva, berättar en av de boende som vill vara anonym. Om det byggs ett LSS-boende här kanske vi kan få gatubelysning och vägunderhåll.

Vägen som leder upp till gården är smal. Ett LSS-boende innebär förmodligen att trafiken på vägen kommer att öka.
– Mattransporterna lär få svårt att ta sig fram. Kanske man väljer att bygga en väg från andra hållet istället, säger en annan av de boende som inte helller har något emot att gården rivs.
Flera av de boende konstaterar också att många som gått med i facebookgruppen inte bor i byn.

Facebookgruppen vill bevara gården och tycker att den är betydelsefull för byns identitet. Många av dem som är emot rivningen undrar om inte Trelleborgs kommun kan hitta någon annan plats att bygga ett LSS-boende på.
I förra veckan skickades det också in flera medborgarförslag med uppmaningen att gården ska bevaras.

Politikerna Henrik Silfverstolpe (FD) och Mikael Rubin (M) lämnade in en gemensam motion där de föreslår att gården ska säljas.
”Karlfälts gård är inte en strategiskt viktig fastighet för kommunen. Därför bör kommunen överväga att sälja Karlfälts gård. Nuvarande hyresgäst är kanske intresserad av att köpa Karlfälts gård och genomföra nödvändiga renoveringar i syfte ett bevara Karlfälts gård”, konstaterar de båda politikerna bland annat i sin motion.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation