Åtalas för brand i kök

Kävlinge. En 22-årig kävlingebo har åtalats för allmänfarlig vårdslöshet. Kävlingebon hade i maj i år lämnat en kastrull med olja på spisen och sedan lämnat köket. Den åtalade hade inte märkt att oljan börjat brinna och att branden spridit sig till köksfäkten.
Åklagare hävdar att 22-åringen agerat oaktsamt och konstaterar att det funnits fara för andra människors liv eller hälsa samt att det funnits risk för omfattande förstörelse av annans egendom.
Misshandlad förd till sjukhus

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation