Höörs Fastighets AB:s vd Kristina Forslund upplever inte själv att det är några större problem att parkera när hon besöker kommunhuset. – Men det är en väldig skillnad mot mig som kanske bara är på besök under en timme och de som jobbar där varje dag och snabbt vill ha en plats, säger hon. arkivbild

70 parkeringsplatser anläggs under hösten

Höör Redan år 2012 togs initiativet. Sen har frågan med att lösa trafiksituationen vid kommunhuset dragit ut på tiden. Nu talar allt för att Höörs kommuns fastighetsbolag anlägger 70 parkeringsplatser under hösten.

I tre års tid har Höörs politiker och tjänstemän diskuterat hur man ska lösa parkeringssituationen vid kommunhuset. Frågan har bland annat blivit aktuell eftersom närboende är trötta på igenproppade gator.
– Det kan stå tio bilar och då kommer servicefordonen inte åt och kan sopa gatan. Hur ska det gå när det ska plogas, sade Höörsbon Göte Nilsson till Skånska Dagbladet i vintras.

Då nämndes från kommunens sida att parkeringsfrågan skulle lösas under våren. Så skedde aldrig. Istället har man tänkt att anlägga parkeringsplatserna under hösten.
Den 29 maj godkände kommunstyrelsen att gällande förslag får sättas igång.
– Vår hyresgäst (kommunen) vill ha fler parkeringsplatser. Höörs Fastighets AB (HFAB) går in med fyra miljoner kronor i projektet som sedan kommer att läggas på hyran, säger Kristina Forslund, vd på HFAB.
De tidigare planerna på att ta en del av Berggrenska gårdens grönområde i anspråk till parkering är skrotade. Istället kommer halva delen av Hagaparken att göras om till cirka 70 parkeringsplatser.
– Men det är ingen park så det är inte parkmark som vi tar i anspråk. Det är tomtmark, säger Kristina Forslund.

I samband med parkeringsprojektet anläggs också en ny gång- och cykelväg vid baksidan på kommunhuset. Den nuvarande cykelvägen anses trafikfarlig eftersom den passerar där personalen till hemtjänsten backar ut med sina bilar. Därför flyttas hemtjänstens parkering något och gör plats för en ny cykelväg vid passagen intill kyrkogården. För denna satsning betalar kommunen 800 000 kronor.
– Cykelvägen sköter kommunen helt och hållet själv. Men vi slår ihop det i en upphandling för att spara pengar, säger Kristina Forslund.
– Det här blir bättre för anställda och besökare till kommunen. Men parkeringarna blir också ett tillskott för besökare till Berggrenska gården på kvällar och helger, fortsätter hon.
Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) välkomnar utökad trafiksäkerhet och ett slut på parkeringskaoset. Men han tycker det blir väl dyrt.
– Jag förstår inte hur det alltid kan vara så dyrt med den här typen av arbete, säger han.

Ledamoten i tekniska nämnden Olof Asserfors (S) menar att det är ett rätt stort ingrepp som ska göras.
– Det har funnits många viljor med och det har blivit en långbänk. Nu hoppas jag att det blir bra, säger han.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation