”Han blundar för problematiken”

höör Badproblematiken i Vaxsjön har lett fram till ett bråk bland fågelintresserade. Anledningen är att ordföranden i Ringsjöbygdens fågelskådare Margareta Rosvall kallade de skånska gässen för ohyra.
– Det är inte passande, säger Kenneth Bengtsson, vice ordförande i Skånes ornitologiska förening.
– Jag blir besviken på honom. Vi kan inte blunda för att problemet finns, säger Margareta Rosvall.

Problemen med avföringen från gäss fortsätter. Nu inte bara i Malmös parker utan också i populära Vaxsjön vid Frostavallen.
Vattnet i sjön visar för närvarande så höga bakteriehalter att badförbud råder. I går tog tjänstemän från kommunen nya prover (se artikel ovan) och precis som tidigare misstänker Höörs kommun att vattnet är förorenat av mag- och tarmbakterier från gäss.

Kenneth Bengtsson på Skånes ornitologiska förening är inte lika övertygad.
– Jag blir förvånad om föroreningarna bara skulle bero på gässen. Deras avföring består av torkat gräs som får anses vara en trevligare form av spillning. Det kan nog vara annat som spelar in, säger han.

Ornitologen är besviken på Hörbybon Margareta Rosvalls uttalanden i lördagens tidning.
– Ordet ohyra som hon använde om gäss är inget ordval som hör hemma i sammanhanget, säger han.
Fågelskådaren Margareta Rosvall tycker att Kenneth Bengtsson blundar för problematiken.
– Jag var ute vid Gäddängen i går i Fulltofta. Där var jättemycket gäss och de bajsar i Ringsjön. Vi människor släpper ju inte vår avföring hur som helst och jag tror att gässen förorenar.
– Men jag anser inte att gässen är ohyra, säger hon.
Kenneth Bengtsson vill till sist korrigera uttalandet om att två gäss på våren kan innebära tjugo på hösten.
– Gäss föder bara upp en kull ungar per år och normalkullen består av 4-6 ungar, säger han.

Jllkalender

En rad med text

Kommuninformation